Een een eerste instantie verwarrend bericht op liracentjesrecensie-site Tzum. Iets over Leeuwarden

Leeuwarden? Leeuwarden, nee, dat zegt me niks. Maar het is natuurlijk allicht beter dan Amsterdam. Maar Tsjêbbe Hettinga kwam toch niet uit Leeuwarden? Ik kan me eigenlijk weinig andere Friese dichters heugen. Maar Hettinga vertrok van Sneek naar Groningen, niks Leeuwarden. Zijn het dus de prozaschrijvers? Ik zou het graag geloven, heb het zelfs even opgezocht, maar geen enkele naam deed een bel rinkelen. Nee, gemiste kans, dat had Sneek moeten zijn.

Hoe een mens zich kan vergissen. Na enige discussie op facebook bleek dat dichter Ton van ’t Hof woonachtig is te Leeuwarden. Bij deze wil ik Ton van harte feliciteren met deze terechte prijs! Ik nam de gelegenheid meteen ter nutte voor een kort interview met de prijswinnaar:

Ton, Literair Leeuwarden bruist, een enorme boost voor de cultuur. Wat merk jij daar zelf van?

De literaire scene hier is Fries georiënteerd en laat niet-Friezen niet of nauwelijks toe. Een zeer gesloten gemeenschap.

We zullen dus nooit weten wat voor boost er achter die gesloten deuren plaats heeft. Of waar die boost überhaupt uit bestaat. Misschien is het wel een hele stroeve boost. Of zo’n boost die zo lokaal is dat zelfs gesloten deuren nog te inclusief zijn. Denk je dat de hoop die de Unesco met deze prijs uitdrukt daar verandering in zal brengen?

Ik woon hier nog een maand of vier, vijf. Als ze ook van de boost van mijn prijs gebruik willen maken zullen ze haast moeten maken.

Je woonde eerder al in Utrecht. Ook daar viel die Unesco prijs. Toeval? Vriendjespolitiek? Of gewoon, zoals ik het noem, een gevalletje Nachträglichkeit?

Utrecht bruist. Er is een literair café en een dichtersgilde dat jaarlijks goed is voor minstens vijf gênante relletjes. Ik ga nu verhuizen naar Woltersum. We zullen zien of de prijs me durft volgen, of pathetisch in zijn eigen boost blijft hangen.

Voetnoot: op facebook klinken diverse verontwaardigde stemmen die lieten weten dat Hettinga de laatste dertig jaar van zijn leven wel degelijk in Leeuwarden woonde, maar dat telt niet, toen was de man inmiddels volslagen blind, en hij had er naar mijn idee geen benul van dat ze hem in Leeuwarden hadden gedropt, hij bleef gewoon boerenlandschap gedichten schrijven…en dat Slauerhoff in Leeuwarden is geboren, ja, zo lust ik er nog wel een paar, daar kon de man zelf immers niets aan doen, het was volstrekt geen bewuste keuze! Heeft geen sikkepit met bruisen te maken!