New Year Message

This year, my entire family passed away, except for my mother. My sister died of a very earlycancer, my father died a week after a neighbour persuaded him to go and get the shot.to go get that shot after all. No, I can’t prove anything. I have no laboratory here, no battery of scientists. I…

Read More

Nieuwjaarsboodschap

Dit jaar overleed mijn voltallige familie, op mijn moeder na. Mijn zus stierf aan een wel heel vroegoptredende kanker, mijn vader stierf een week nadat een buurman hem ervan had overtuigd tocheven die prik te gaan halen. Nee, bewijzen kan ik niets. Ik heb hier geen laboratorium, geen batterij aan wetenschappers. Ik heb slechts woorden…

Read More