8 juni 2022: oprichting Woudpartij

Laat het de hele wereld bekend wezen dat Sage Martinus Benders op 8 juni 2022 de WOUDPARTIJ heeft opgericht, een partij die de belangen van het Oude Woud / Het Antieke Oerbos in Nederland zal gaan behartigen.

Er zijn veel partijen met deelbelangen, partijen die voor dieren opkomen, partijen die voor mensen opkomen, maar er ontbrak een partij die spreekt van het communale, de oude oerbossen.

Onze slogan is dan ook: Niet links, niet rechts, maar kruin. De hoogte in. Het hogere vertegenwoordigen onder de mensen. En dat hogere is de stilte, stilte die je alleen kunt vangen in echte oude oerbossen.

Breng het oerbos terug

Bomen zijn geen producten maar intelligente, levende wezens. Wezens die het volle recht hebben hun volledige leven uit te leven. Dat er in Nederland geen oerbos meer te vinden is komt doordat de mens meende de boom zelf als product te kunnen gebruiken. Dat kan als het aan de Woudpartij ligt niet langer: elke boom krijgt burgerrechten en mag zijn hele leven uitleven. Zo komen de oerbossen weer terug, de oude wouden die de echte hoeders van de mensheid zijn.

Vervang vlees met paddenstoelen

Er zijn vijf miljoen soorten paddenstoelen, maar door het uitsterven van de oerbossen en door vervuiling worden dat er in sneltempo minder. In plaats van een bio-industrie maken van het bos dienen we juist de andere bio-industrie te stoppen, en niet door deze te verhuizen naar de Ukraine. Er dient beleid te komen, paddenstoelenbeleid. We gaan van de mens een andere menssoort maken door hem geleidelijk te leren paddenstoelen te eten in plaats van vlees. De mens denkt een fijnproever te zijn, maar hij heeft geen flauw benul wat voor smaken hij mist door 99% van het paddenstoelenrijk links te laten liggen. Geen vlees maar paddenstoelen, dat wordt het motto, en wat nu dieren kweekt gaat zich richten op
paddenstoelen.

Klimaatverandering is een foute aanpak

Ja, het klimaat verandert, en ja dat is door het gedrag van de mens. Maar in plaats van de monsterlijke behoefte aan energie aan te pakken zie je dat men begint van de bossen een bioindustrie te maken waardoor de biodiversiteit en de mycelia nog veel sneller verdwijnen en worden vernietigd, allemaal door dommig mens-centraal denken. De Woudpartij zet het woud centraal: niet de mens is het centrum van het universum. De energie transitie dient gebeuren zonder bomen en bossen op te stoken in centrales, en dat kan heel goed door mensen massaal te leren een ruggengraat te hebben en de Wim Hof methode op scholen te onderwijzen. Wij hebben geen centrale verwarming nodig. Wij worden beschut door een geweldig woud.

Onze aanpak

Met de terugkomst van de oerbossen en de overstap van vlees op paddenstoelen zal de biodiversiteit en het klimaatprobleem zichzelf herstellen. Een globaal Sterilisatie programma is onnodig, want dit heeft de natuur zelf al in gang gezet. De focus dient te liggen op herstel van de ecologie, en in de echte ecologie is het oerbos of het stille woud de basis.

Sage Martinus Benders – Lijsttrekker van de Woudpartij
www.woudpartij.nl

Martijn Benders has published twenty-six books, eighteen of which are in Dutch. He has been named one of the greatest talents of his time by critics like Komrij and Gerbrandy. He has also written three philosophical works, one of which is in English about the Amanita Muscaria, the Fly Agaric. Publishing on the international stage of The Philosophical Salon, he has also gained international recognition as one of the most remarkable thinkers from the Netherlands.