Cannabis addiction: how to quit this parasite

Cannabis addiction: how to quit this parasite

An interview with the Chiefsage of Mierlo, Martinus Benders.

Why do you consider Cannabis a parasitical system drug?

Cannabis is a plant, and there are people who believe that in every plant there is a benign creature. Just like there are people who believe that this is a real dog:

shortbred dogstressthingie

Is that a dog?As a Sage, I take that for granted. What the parasite has done to the wolf-like animals: it has used all sorts of techniques to make them smaller and smaller and now it is a little turd on legs that still thinks it is a big wolf. The parasite finds this incredibly funny. But it is pure sadism.

You can say the same about that plant. Is it cannabis? It is something cramped that even remotely resembles the plant of old. But that plant too was really only meant as a painkiller.

So a Sage can’t use drugs as entertainment?

It is much more complicated than that. That sentence means nothing, because the collective term ‘drugs’ is already a parasitic term. The word ‘entertainment’ contains all the parasitic elements in disguise. It is a mental mode meant to penetrate something. The fact that such a small creature has to experience the stress of being a wolf in a toy body for its entire life is such a form of ‘entertainment’: enter and occupy.

Everything is a drug, and therefore the drug does not exist. For us it is all a matter of clarity: we do not allow intoxicating, narcotic entities. Cannabis is one of the most intoxicating and narcotic substances. So a Sage naturally wants nothing to do with it.

But can Cannabis not be used for medicinal purposes?

The plant is a natural painkiller. What cannabis does is put a layer between your mind and your body, an anaesthetic, and you experience yourself as even more cut off from reality than you were before.
You are in a kind of bubble. For people who experience reality as painful, this may seem like a pleasant mode. But in terms of actual usefulness, it’s just as useful as sleeping tablets or heroin. It is escapism and it houses an extremely addictive spirit. Quitting Cannabis is certainly not an easy task anymore.

What is the best way to stop using cannabis?

Learn to recognize the voice of the plant in yourself instead of confusing it with your own voice. The spirit of cannabis will try to make you think that you need it. In order to do so, this spirit actually creates pain in your body, that is how powerful this entity is. And because you feel that pain…here we go again, only Cannabis can help you. And so you are in a vicious circle.

But I don’t want to live in this rotten world!

You do not know the world at all. The first thing a heavy dose of psilocybin will teach you is that you really don’t know a damn thing about reality. But you walk around acting like you know everything, the know-it-all, and at the same time you act like ‘you don’t want to live in your know-it-all world’ – what an ass clown you are!

But you don’t have to be an assclown. Stop stupefying yourself and choose clarity. Not for ‘happiness’ or ‘success’ – before you know it, you’ll be smoking that joint again, because it ‘makes you happy’. No, clarity becomes your new goal. Everything that hinders clarity has to go!

But that is an awful lot of work!

Look, now we are exposing the real reason why you do not feel like changing. Laziness. Convenience.
That is the fuel by which we can recognise the normalo. If you want to be and remain a normalo, no problem. But if you do want to make something of this life, then clarity is the first layer you need to realise. Only in an all-pervading clarity, fear-entities will no longer have a hold on you.

Reference: Pug dogs are suffering terribly, science proves

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn