Adem als geneesmiddel

Adem als geneesmiddel

Wim Hof is de allerberoemdste Nederlander aller tijden. Met honderd miljoen volgers, een hollywood film over hem in de maak en een hele serie BBC documentaires is er simpelweg waarschijnlijk nooit een beroemder Nederlander geweest.

Maar dat heeft hij niet aan de Nederlandse media te danken. Die maakten hem enkel belachelijk, en reppen ook nu nog nauwelijks over hem. Waarom?

Een tijdje terug zag ik in het nieuws dat het moederbedrijf van de Nederlandse media door een bepaald persoon was opgekocht, en toen ik die persoon onderzocht bleek hij een tussenpersoon van…Big Pharma.

Daar heb je het antwoord. De Nederlandse media zijn gewoon in handen van (overwegend) Chinese fascisten. Dat is de echte reden dat ze geen aandacht wensen besteden aan Wim, dat ze hem ridiculiseren en bespotten. Gewoon commercieel en politiek belang. Ondertussen worden onze media dus indirect door Chinese belangen aangestuurd.

Een tijdje terug schreef ik een artikel over zuurstof dat de basis gaat worden voor mijn activatie-methodiek van de Microdose Bijbel.:

O

Zuurstof, de belangrijkste drug op deze planeet. U, lezer, bestaat ongeveer voor 65% uit zuurstof, voor het leeuwendeel in de vorm van water. Want ja, ook water is eigenlijk zuurstof dat zich wist binden aan een extra element, toepasselijk ‘waterstof’ genaamd. Atoomnummer 8 bindt zich met een dubbel atoomnummer 1, en je hebt water.

Acht, een dubbele 1, een prachtig symbool voor de eeuwigheid.

Zuurstof – ontdekt door, jawel, een dichter: Joseph Priestley, die behalve veel dichtbundels ook chemist was en wetenschapper. Hij noemde de stof oorspronkelijk dephlogisticated air .

Scherpte

Waarom heet het eigenlijk ‘zuurstof’? Nou, omdat men in de 18e eeuw dacht dat zuurstof een voorname rol speelde bij het ontstaan van zuren, en dat bleek achteraf eigenlijk een misvatting. Maar het woord is in het frans en nieuw-latijn gebaseerd op het griekse oxy, wat ‘scherp, bijtend’ betekent, symbool voor een heel penetrante stof.

Eigenlijk is het jammer, nee, zelfs bijna monsterlijk te noemen dat we voor zoiets belangrijks, voor zoiets basaals, tot in de eeuwigheid der dagen een negatieve benaming gebaseerd op een foutief ideetje in de 18e eeuw moeten handhaven. Zuurstof! Wat je zegt ben je zelf! Maar goed, zuurstof dus, de belangrijkste van alle edelgassen. Laten we eens kijken naar de primaire rol van zuurstof in het lichaam.

Dansend element

Hoewel het zeker zo is dat zuurstof een zekere penetrante eigenschap bezit heeft het die macht tot penetratie toch vooral aan zijn vermogen te danken erg snel tot reactie te komen, aan een gewilligheid om met elk element in zee te gaan. Een soort openheid dus, een soort dansend element juist – en dat lijkt enkel zuur voor mannen in pruiken die zich levenslang moeten gedragen in een corset van rare apengewoonten.

De longen

Botticelli is zonder twijfel mijn favoriete schilder aller tijden. Wist je dat er alleen al hiernaast in Prima Vera meer dan 500 geïdentificeerde plantensoorten zijn afgebeeld? Vijfhonderd! Er zijn geen woorden voor het soort ‘gelaagdheid’ die deze magier in zijn schilderijen stopte, maar het verbaast me niet dat het Boticelli is dat in het eerste hoofdstuk van Huxley’s ‘The Doors of Perception’ verschijnt als het gaat om het onderwerp kunst en mescaline. Het medicijn waar alles draait om verlopen en lagen, en dus combineren de twee perfect.

Wat me opviel toen ik naar Prima Vera keek is dat er achter Venus een paar longen in het bos zijn afgebeeld. Aangezien dit vrij duidelijk is, was ik blij te zien dat ik niet de eerste ben die dat waarneemt, Benjamin Blech schreef er in de jaren dertig over, maar wat mij interesseert is de combinatie met de handgebaren die Venus hier maakt: het schilderij is het bijna perfecte middenwereld en de sterren erboven, de vrucht en de sterren eronder spiegelen elkaar terwijl Venus de boodschap brengt: zo boven, zo beneden, met een paar longen gecreëerd door een bos als haar vleugels. Wauw, ik bedoel echt, wauw!

Pluk de dag

Het draait allemaal om plukken, je plukt het en je geeft het terug aan de aarde. Er zit een vreemde blauwe engel op het schilderij, wat doet die daar? Dat is Zephyr, de god van de westelijke winden, die Chloris achterna zit, de godin van … bloemen! Dus het zaaiproces doordringt het schilderij, waardoor het de perfecte levenscyclus wordt, gecentreerd rond een paar longen, het is een perfecte manifestatie, maar zelfs deze perfectie is maar een klein laagje, ga voor het schilderij zitten en je kunt er urenlang over verwonderen bij de ongelooflijke details. En uit Chloris mond ontspringt zijn eigen kringloop van planten. Is er een mooier werk denkbaar over onze longen, die de hersenen vormen van…het bos?

De midden-hersenen

Je zou de mens kunnen verdelen in drie wezenlijke zones: hersenen, longen, darmen. Drie breinsoorten, waarbij de longen de middelste vormen en ook het enige brein met directe input, en die input is dan uiteraard zuurstof.

Filosofisch intermezzo:

Het tweede mycelium, het sporenrijk en edelgassen

Stelling: het menselijk lichaam kent basaal 3 mycelia en 1 oppermycelium. Wat dat laatste betreft, dan heb ik het natuurlijk over het zenuwstelsel zelf. Vanuit dat oppermycelium ontspringen dan 3 submycelia:

* de hersenen: een mycelisch netwerk waarin basaal 3 nodes zich vormden: de praatnode, de denknode en de visuele cortex-node.

* de longen: een voedend mycelisch netwerk dat zuurstof, edelgassen en sporen door een netwerk van fijne kanaaltjes het lijf in brengt

* de darmen: een mycelisch netwerk vol bactieren en receptoren.

Het middelste mycelische netwerk, de longen, is belangrijker dan mensen denken: het zorgt niet enkel voor zuurstof, maar ook voor serotonine doordat in de lucht altijd edelgassen aanwezig zijn waarvan je op zichzelf al heel high kunt worden (zie bijv de aflevering waarin Hamilton Xeon gas inhaleert) – die gassen zitten slechts in enorm kleine hoeveelheden in de lucht, maar met ademhalingstechnieken kun je gemakkelijk hun impact 5-10 keer vergroten. Dat mensen dus ervaren high te worden van het ademen heeft niet per se enkel met zuurstof te maken.

Het sporenrijk

Dan is er nog een ander precair punt: de lucht die wij inademen barst letterlijk….van de sporen! En dat zijn dus allemaal paddenstoelsporen die in je bloed terecht komen, en niemand weet wat voor stoffen daar inzitten, wat voor effecten dat heeft – de wetenschap staat hier volledig in de kinderschoenen. Elke ademteug die je neemt zit propvol paddenstoelen en schimmels!

Jezelf afscheiden van de natuur bestaat eigenlijk dus alleen in de fantasie. Toch verkeert de mens precies in die waan, hij zou een soort afgescheiden unit zijn die alleen zichzelf kan beïnvloeden. In werkelijkheid echter communiceert het lichaam voortdurend met de wereld om ons heen, en zijn we gewoon pakhuizen vol intelligente schimmels, bacteriën en sporen, met een mycelium dat nodes ontwikkelde die zichzelf tot autonoom wezen hebben verklaard.

Microdoseren van Edelgassen

Precies om deze reden maakte ik dus ademtechnieken de basis van mijn protocol: edelgassen hebben wel degelijk een invloed, en door diepe ademhalingstechnieken te implementeren ga je automatisch edelgassen als Xeon en Krypton en Argon microdoseren, welke een extatische invloed hebben op je gestel. Krijg je als normaal ademende persoon 1 micron aan Xeon binnen per minuut, door middel van diep ademhalen kan dat oplopen naar een veelvoud daarvan, met alle gevolgen van dien.

Chemische samenstelling van normale omgevingslucht

Stof% van het volume in droge lucht
Stikstof (N2)78.09%
Zuurstof (O2)20.94%
Argon (Ar)0.93%
Koolstofdioxide (CO2)0.03%
Neon (Ne)0.0018%
Helium (He)0.00052%
Methaan (CH4)0.00022%
Krypton (Kr)0.00010%
Distikstofoxide (N2O)0.00010%
Waterstof (H2)0.00005%
Xenon (Xe)0.00008%

Deze tabel geeft de chemische samenstelling van lucht weer. Normaal gesproken bevat lucht waterdamp, die ongeveer 1% van het volume van het totale mengsel beslaat. De concentraties die in de tabel zijn weergegeven blijven contstant of varieren erg langzaam. De volgende stoffen zijn variabel in hun concentratie:

Helium

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat waar men lang meende dat helium ‘inactief’ is omdat het geen anastethisch effect heeft na inhalatie, men ontdekte dat helium wel degelijk een rol speelt in het menselijk lichaam, en wel door cellen in het hersenweefsel en in het hart te beschermen tegen oxidatieve stress.

Met andere woorden: door beter en dieper te ademen krijg je meer helium binnen, waardoor je ook weer je eigen cellen beter beschermt tegen stress.

https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/112/6/1503/10306/Cellular-Effects-of-Helium-in-Different-Organs

Voor andere organen zou dit ook waar kunnen zijn, maar daar is nog geen onderzoek naar gedaan.
Geen onderzoek naar gedaan! Bedenk je eens hoe krankzinnig dat is, dat we dit niet weten en dat we er geen onderzoek naar doen, maar wel een miljoen onderzoeken naar hoe de meest verslavende suikertjes te maken.

Neon

Zover ik kon nagaan is er geen onderzoek geweest naar de effecten van neon op het menselijk lichaam. Het zit in lucht, dus je inhaleert het constant, maar wat voor effect het heeft heeft de wetenschap dus geen flauw benul van.

Wel valt het mij vaak op dat je bij diep ademen vaak neonkleuren begint te zien in je hersenen, wat ik zelf koppel aan het idee van een DMT netwerk dat je kunt activeren met de adem, maar wellicht activeer je dat netwerk dus juist…door letterlijk meer neon in te ademen!

Krypton

Krypton is een narcoticum, en heeft dus bedwelmende eigenschappen.

Het sporenrijk

Gemiddeld 6000 Paddenstoel en schimmelsporen per vierkante meter lucht. Per dag adem je 17 kubieke meter lucht in. Dat betekent dat je alleen al door je adem 102.000 sporen per dag inademt, van duizenden verschillende paddenstoelen met duizenden verschillende stoffen erin.

Die 102.000 sporen wegen gezamenlijk 4 gram, je ademt dus per dag 4 gram aan sporen in, dat is per jaar 1.5 kilo.

Zitten in die sporen soms ook hallucinogene stoffen?

Wat doet die zuurstof?

Precies het tegenovergestelde van wat de naam suggereert: zuurstof ontzuurt namelijk het lichaam. Dat betekent dat hoe langer je niet ademt hoe zuurder je lichaam wordt, je ademt zuurstof het bloed in, dat bindt zich middels het bloed aan allerlei stoffen en zorgt ervoor dat die verbrand kunnen worden, en je longen ademen het verzurende koolstof weer uit.

Flexibiliteit

Het flexibele vermogen zich aan stoffen te binden, daar staat zuurstof om bekend. De hoeveelheid aanwezige zuurstof bepaalt dus mede hoe effectief je ook andere stoffen zult ervaren. Veel overgewicht ontstaat doordat het lichaam water vast begint te houden omdat de cellen zich pogen beschermen tegen verzuring. Het correct en diep ademen middels bijvoorbeeld onze ademtechnieken zal bijdragen aan herstel.

Wist je dat?

Een groot deel van het verbrande vet via de longen je lijf verlaat als uitgeademce co2? Echt waar. Vetverbranding vindt via zuurstof plaats, in ruil voor c02. Goed ademen is dus ook de basis voor een goede stofwisseling.

For I am perfect, being Not; and my number is nine by the fools; but with the just I am eight, and one in eight: Which is vital, for I am none indeed.

Ons dagelijks activatieritueel bestaat uit 2 ademhalingsoefeningen, een koude douche en een zonnegroet. Totale duur ongeveer 30 minuten.

‘S avonds herhaal je slechts de zonnegroet en 20 minuten de wisselademhaling.

Programma:

1. Begin met de Wim Hof ademhaling.

2. Na afloop van de video zet je het apparaat uit en begin je met de wisselademhaling.

Voor de beginner:

Nadi Shodhana

Bedek je rechter neusgat met je duim en adem vol in door je linkerneusgat. Dan adem je uit door je rechterneusgat terwijl je met je duim het linkergat sluit. Ongeveer 6 secondes inademen, 1 seconde vasthouden, 6 secondes uitademen, 1 seconde vasthouden. Let bij het uitademen op dat je het laatste restje luch uit je longen perst. Dat is belangrijk omdat juist in dat laatste restje veel gifstoffen zitten die je juist je lijf uit wilt hebben.

Na 14 keer wissel je van neusgat, en dit doe je 4 keer.

In totaal heb je nu dus 4*14 = 56 keer diep in en uit geademd. Herhaal dat zo lang als je wilt.

De koude douche

Begeef je nu richting de douche, dank het water, vraag het water je te genezen. Dan draai je de warme douche open en geniet je een tijdje van het water, en dan draai je na een tijdje plots de koude kraan helemaal open. Laat je longen maar lekker schreeuwen, slaak die oerkreet als een holbewoner, en ga langzaam met de douchekop over je hele lichaam tot je elk stukje met kou hebt geactiveerd, ga daarna weer terug naar je hoofd, je kruin, je nek, tot je ongeveer 40 secondes tot een minuut onder het ijskoude water stond.

De zonnegroet

Nu zonder afdrogen naakt je tuin in. Woon je in een gluurbuurt kun je een broekje aandoen. Ga richting de zon staan, en bedank de zon uitgebreid dat je de mogelijkheid kreeg om hier te leven, op deze bijzondere plek, met deze bijzondere mensen, dankjewel zon dank, dank, dank!

Waarom deze combinatie van methodes?

Met deze methode activeren we eerst de vagus-zenuw die ze in het oosten ook wel de kundalini noemen, daarna reinigen we het bloed met veel zuurstof en reinigen we de subtiele nadi-kanalen, en daarna trekken we dat gezuiverde bloed helemaal tot aan de huid door middels het koude water.

Resultaat: een zeer goed doorbloed lichaam dat middels gereinigd bloed minder verzuurd en verontreinigd is. Meer energie, betere energie, superieure afweer.

Klinkt goed. Hoe lang moet ik dit doen?

Beoefen het minstens 6 weken om te zien of het inderdaad resultaat op je heeft, en of dat resultaatvoor jou bijzonder genoeg is om dit uur per dag kwijt te zijn aan dit ritueel. Dat is een keuze die je na 6 weken kunt maken, niet eerder.

Maar je zult zien dat dit een van de meest fantastische en onberispelijke manieren is om je energielichaam te reinigen en verzorgen. Sterker nog, ik zou dit de gouden graal van de gezondheid durven noemen – precies daarom wil ik het ook de kern maken van een echt goed microdose programma, dat hierna komt. Het lichaam en de afweer zo gezond mogelijk, het energie-systeem op orde, en daarna de bijzondere planten en paddenstoelen gebruiken die de natuur ons te bieden heeft om tot totaalactivatie over te gaan.

Tijdens de oefeningen

Tijdens de oefeningen zouden je een aantal zaken kunnen opvallen. Ik noem er hier een paar, gewoon als bron van inspiratie:

1. Soms ruik je bij de eerste oefening een zweem van cannabis. Dat is omdat de adem en de weerstand gekoppeld zitten aan het cannaboide systeem van pijnstilling. Kun je met deze methodes ook stoned worden! Jazeker, en wiet heb je ervoor niet meer nodig.

2. Maar er is ook nog een andere laag die soms geactiveerd wordt, de DMT laag noem ik die, die herken je aan heel neonachtige figuren en kleuren die plots je geest binnendwarrelen en soms ook geometrische patronen en meer.

Waarom juist deze vier technieken gecombineerd?

Met de Wim Hof ademhaling wek je het immuunsysteem. Dit slaat wegens zuurstofgebrek alarm, waarna de weerstand in het lichaam actief begint zoeken naar indringers. Het is ook een manier om als Samurai of Tolteek krijger of Boedhist om de dood in je leven te integreren op de meest letterlijke manier die mogelijk is. Door de dood uit te nodigen en deel te maken van je leven zul je een voller en mooier leven krijgen, met een actiever immuunsysteem.

Met de Nadi Shodhana voed je daarna het hele lichaam met zuurstof en edelgassen en reinig je het van afvalstoffen. Dit deel is erg belangrijk omdat het over echte voeding gaat. Veel mensen eten en eten maar, omdat ze juist niet goed ademen. Doe dit wel goed en je zult zien dat je behoefte aan andere voeding substantieel lager gaat worden.

Met de koude douche of het kouzwemmen activeer je de weerstand nogmaals, en trek je al die zuurstof naar de huid. Wow, moet je eens zien hoe goed en hoe wakker je je nu voelt!

Daarna is het tijd voor een heel belangrijk ding in het leven van een krijger: dankbaarheid. Je kreeg al deze schitterende zuurstof helemaal voor niets, dus is het tijd even je oprechte dankwoorden uit te spreken naar het Universum, en dat doen we in dit geval door ons te richten naar de bron van ons licht, de Zon.

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn