Amanita as a stimulant

Amanita as a stimulant


It is almost impossible to imagine modern life without stimulants. Coffee, for instance, is one such stimulant – hardly anyone asks why you need a drug to feel awake, when that very question seems to me to be a rather essential one.

I answer that question elsewhere, but there are types of people in our society who don’t fare so well, and these are people in whom something is wrong with the nervous system, so they constantly feel they have to be on their guard, constantly living in the pressure of a ‘fight or flight’ reaction which causes exhaustion and stress, and ultimately always results in a flight to a stimulant that manages to overcome the lethargy they experience.

Cocaine, speed, Meth

Substances like that, in other words. And then I’ll take it a little wider and add all the substances dispensed for ‘ADHD’: Aderall and other substances that are simply a chemically modified form of speed. Speed that is even dispensed to children to ‘pay attention in school’ without any sense of responsibility on the part of the dispensers for the brains of these poor children.

Could Amanita be an alternative?

Amanita also has a stimulant side. Indeed, it is one of the most powerful stimulants you will find in nature. It is the forest’s gift to animals to help them get through the winter.

I dare say that microdosing Amanita is a much, much better and, for your body, healthier idea than taking advantage of speed or aderall or any other chemical stimulant.

The common stimulants cause a dangerous kind of vasoconstriction, and Amanita doesn’t do that at all. You know the ‘tightness’, a phenomenon you get on MDMA too, which often includes speed.

With Amanita, the talking point is ‘Ibotenic acid’. This is an acid that acts on the glutamate receptors of your brain. That’s where the discussion usually ‘ends’ then, and what they don’t tell you is that a bag of chips does the same. The glutamate recpetors are essentially sugar receptors that generate energy and thus stimulate it. So nothing special, they are running all day in modern society.

We need to get back to a science…that is scientific. The stories surrounding Amanita Muscaria originate in a certain sect and are not supported by scientific research. If Ibotenic acid is actually harmful it should be proven by scientific research, and by the fact that such damage can be observed in nature. It is known that deer, for example, eat this mushroom all the time – if it is so harmful to brains, you would think that deer knew to become particularly stupid creatures in evolution.

Crappy talk

And this was confirmed for me by a medical specialist on reddit. Back to the question: as a stimulant, is Amanita more suitable for people who suffer from lack of lust, from lethargy, from a nervous system that is not properly configured?

The answer is an unflinching yes. If I had to choose a song that is the Amanita Muscaria theme song, it would be ‘Lust for Life’ by Iggy Pop. Lust for life! Lust for life! You like to shout it out after eating 1 or 2 hats of this mushroom.

And that many people would benefit from that lust for life is a fact. That dark pharma’s products with their speed and addictive pills are better – you are welcome to believe that from me. I do want to tell you that the Amanita mushroom has never been found to be addictive. There has never been anyone in this world who has had to withdraw from this mushroom.

Martijn Benders, Mierlo, 22-01-2023

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn