Waardstoel en de strijd tegen angst

Waardstoel en de strijd tegen angst

Wat is een angststoornis?

Wat is een ‘angststoornis’ nu eigenlijk? Wat voelen mensen precies die een ‘angststoornis’ hebben en belangrijker nog, wat is de oorzaak van dit fenomeen?

We kunnen in elk geval met zekerheid stellen dat babies en jonge kinderen geen last hebben van een ‘angstige stem’ in hun hoofd die altijd aanwezig is en altijd stress veroorzaakt.

Waar komt die stem dus vandaan en hoe ontstaat hij?

Ik moet weer wijzen op de meest stressvolle tijd in een mensenleven, de pubertijd. Het predatorsysteem gooit doelbewust je hele sociale omgeving overhoop precies op het moment dat ook je lichaam begint veranderen, een manier om het tapijt onder je jonge voeten uit te trekken. De enorme bonk stress die dit veroorzaakt heeft geen gunstig effect op de hersenmycelia: die raken in shock en beginnen in een reflex te krimpen, waarna een constellatie zich vorm rond een generator die – en nu komt het – lichamelijk en ideologisch ongemak steeds vertaalt als gebrek aan de eigen geest.

De stem van de angst. Jij bent niet goed genoeg. Jij zult het wel niet weten. Meewerken aan een kutwereld? Tja, er is geen keuze, iedereen doet het. > die stem dus.

Die stem regeert over een gekrompen stuk mycelia waar de aandacht rondjes in draait. Willen we deze situatie veranderen dan moet je eerst begrijpen wat de reguliere psychiatrie doet.

Drugs

Die geeft je drugs, in dit geval waarschijnlijk antidepressiva, antipsychotica of benzodiazepines – die drugs maken het leven draaglijker voor je omdat ze de ‘stem’ verfoezelen. Die zit nu wat meer op de achtergrond, en dus kun je iets
prettiger leven, er zit ietwat roes in (serotonine en gaba) maar een echte oplossing is dit niet, dat weet jij, dat weet ik, en dat weet zelfs die psychiater.

Om mycelia terug te laten groeien heb je echter hele andere stoffen nodig. Het lichaam beschikt over honderden receptor-netwerken en onze moderne samenleving is helemaal ingericht de mens zo te krijgen dat hij functioneert in een eeuwig serotoninen/dopamine tekort waardoor hij altijd zijn plezier en vermaak in externe middelen moet zoeken.

Die twee netwerken zijn dominant in de moderne mens, maar er zijn ook oudere, slapende netwerken. Door zulke netwerken te activeren verander je het hele spel. I jouw geval was je je hele volwassen leven misschien al angstig, en identificeer je jezelf misschien zelfs als ‘die stem’, je denkt dat je dat zelf bent, maar dat is helemaal niet zo, dat is
een parasitaire entiteit.

Om die entiteit onklaar te maken moet je juist die kortgesloten serotonine/dopamine circuitjes uit – door met Amanita Muscaria oftwel waardstoel het veel oudere muscarine receptor netwerk te activeren maak je een soort oerkracht in jezelf wakker die juist assertiviteit, wakkerheid, scherpte en geestelijke verstilling zal brengen.

Activatie

Wanneer die oude mycelia weer contact kunnen maken met het verkrampte stuk waar je aandacht in vast zat kan er daadwerkelijke genezing plaatsvinden, doordat de verkramping oplost en de hersenmycelia weer als vanouds oplichten en de valse parasitaire generator simpelweg als een illusie verdwijnt.

Activatie is dus de juiste weg, niet verdoving.

Er is iets wat de parasitaire entiteiten pogen voorkomen. Geestverruiming. Daar houden ze helemaal niet van, want ze bestaan bij gratie van verkramping. Verkramping is hun core business, als het ware.

Wanneer je last hebt van angsten zijn de psychedelica echter vaak een stap te ver, omdat deze juist de angsten kunnen gaan uitvergroten.

Het moedernetwerk van de waardstoel doet dat echter niet, mits je het in kleine hoeveelheden gebruikt. Het is een medicijn dat een andere stem in je wakker zal maken, een stem die je vergeten bent.

Zintuigen

Er is een bepaalde leugen die prevaleert in de mensengemeenschap. Wat is dat voor leugen? Nou, het idee dat onze zintuigen niet in staat zouden zijn tot de dingen waar zintuigen van andere dieren wel toe in staat zijn. 

Ja, dat is nu wel zo. Maar dat is:

  1. Dankzij een kortgesloten circuit.
  2. Dankzij nul komma nul training.
  3. Dankzij een psyborg entiteit die echt leren blokkeert.

Bedenk je eens hoe het zou zijn om door het leven te gaan met de zintuigen van een wolf. Fantastisch als je in het bos bent. Maar in de stad? Een hel op aarde! 

Het kortwieken van de zintuigen was dus de enige manier om de mens op zulke wijze georganiseerd te laten samenleven, want leven met volle/echte zintuigen was onder zulke condities simpelweg ondragelijk.

Wat is de klacht waarmee de psychiatrie het meest wordt benaderd? Juist. Mijn leven is ondragelijk. 

 

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn