Waardstoel en de strijd tegen angst

Waardstoel en de strijd tegen angst

Wat is een angststoornis?

Wat is een ‘angststoornis’ nu eigenlijk? Wat voelen mensen precies die een ‘angststoornis’ hebben en belangrijker nog, wat is de oorzaak van dit fenomeen?

We kunnen in elk geval met zekerheid stellen dat babies en jonge kinderen geen last hebben van een ‘angstige stem’ in hun hoofd die altijd aanwezig is en altijd stress veroorzaakt.

Waar komt die stem dus vandaan en hoe ontstaat hij?

Ik moet weer wijzen op de meest stressvolle tijd in een mensenleven, de pubertijd. Het predatorsysteem gooit doelbewust je hele sociale omgeving overhoop precies op het moment dat ook je lichaam begint veranderen, een manier om het tapijt onder je jonge voeten uit te trekken. De enorme bonk stress die dit veroorzaakt heeft geen gunstig effect op de hersenmycelia: die raken in shock en beginnen in een reflex te krimpen, waarna een constellatie zich vorm rond een generator die – en nu komt het – lichamelijk en ideologisch ongemak steeds vertaalt als gebrek aan de eigen geest.

De stem van de angst. Jij bent niet goed genoeg. Jij zult het wel niet weten. Meewerken aan een kutwereld? Tja, er is geen keuze, iedereen doet het. > die stem dus.

Die stem regeert over een gekrompen stuk mycelia waar de aandacht rondjes in draait. Willen we deze situatie veranderen dan moet je eerst begrijpen wat de reguliere psychiatrie doet.

Drugs

Die geeft je drugs, in dit geval waarschijnlijk antidepressiva, antipsychotica of benzodiazepines – die drugs maken het leven draaglijker voor je omdat ze de ‘stem’ verfoezelen. Die zit nu wat meer op de achtergrond, en dus kun je iets
prettiger leven, er zit ietwat roes in (serotonine en gaba) maar een echte oplossing is dit niet, dat weet jij, dat weet ik, en dat weet zelfs die psychiater.

Om mycelia terug te laten groeien heb je echter hele andere stoffen nodig. Het lichaam beschikt over honderden receptor-netwerken en onze moderne samenleving is helemaal ingericht de mens zo te krijgen dat hij functioneert in een eeuwig serotoninen/dopamine tekort waardoor hij altijd zijn plezier en vermaak in externe middelen moet zoeken.

Die twee netwerken zijn dominant in de moderne mens, maar er zijn ook oudere, slapende netwerken. Door zulke netwerken te activeren verander je het hele spel. I jouw geval was je je hele volwassen leven misschien al angstig, en identificeer je jezelf misschien zelfs als ‘die stem’, je denkt dat je dat zelf bent, maar dat is helemaal niet zo, dat is
een parasitaire entiteit.

Om die entiteit onklaar te maken moet je juist die kortgesloten serotonine/dopamine circuitjes uit – door met Amanita Muscaria oftwel waardstoel het veel oudere muscarine receptor netwerk te activeren maak je een soort oerkracht in jezelf wakker die juist assertiviteit, wakkerheid, scherpte en geestelijke verstilling zal brengen.

Activatie

Wanneer die oude mycelia weer contact kunnen maken met het verkrampte stuk waar je aandacht in vast zat kan er daadwerkelijke genezing plaatsvinden, doordat de verkramping oplost en de hersenmycelia weer als vanouds oplichten en de valse parasitaire generator simpelweg als een illusie verdwijnt.

Activatie is dus de juiste weg, niet verdoving.

Er is iets wat de parasitaire entiteiten pogen voorkomen. Geestverruiming. Daar houden ze helemaal niet van, want ze bestaan bij gratie van verkramping. Verkramping is hun core business, als het ware.

Wanneer je last hebt van angsten zijn de psychedelica echter vaak een stap te ver, omdat deze juist de angsten kunnen gaan uitvergroten.

Het moedernetwerk van de waardstoel doet dat echter niet, mits je het in kleine hoeveelheden gebruikt. Het is een medicijn dat een andere stem in je wakker zal maken, een stem die je vergeten bent.

Zintuigen

Er is een bepaalde leugen die prevaleert in de mensengemeenschap. Wat is dat voor leugen? Nou, het idee dat onze zintuigen niet in staat zouden zijn tot de dingen waar zintuigen van andere dieren wel toe in staat zijn. 

Ja, dat is nu wel zo. Maar dat is:

  1. Dankzij een kortgesloten circuit.
  2. Dankzij nul komma nul training.
  3. Dankzij een psyborg entiteit die echt leren blokkeert.

Bedenk je eens hoe het zou zijn om door het leven te gaan met de zintuigen van een wolf. Fantastisch als je in het bos bent. Maar in de stad? Een hel op aarde! 

Het kortwieken van de zintuigen was dus de enige manier om de mens op zulke wijze georganiseerd te laten samenleven, want leven met volle/echte zintuigen was onder zulke condities simpelweg ondragelijk.

Wat is de klacht waarmee de psychiatrie het meest wordt benaderd? Juist. Mijn leven is ondragelijk. 

 

Nobelpreis für Deutschland

Treffpunkt feiner Geiste

M.H.H. Benders ist ein anerkannter Dichter seiner Generation, ein Schüler der universellen Myzelien, Amanita Sage und Mykophilosoph. Er hat siebenundzwanzig Bücher geschrieben, die letzten in der Kaneelfabriek.

Momentan arbeitet er an dem zweiten Band der SHHHHHHROOM-Reihe, Bücher über Pilze, und der Microdose Bible, einem Aktivierungsplan zur Wiederherstellung Ihrer wahren Identität, der nächstes Jahr erscheinen soll. Bleiben Sie dran!

Aber das Große Ziel von Benders ist es, in Deutschland Erfolg zu haben. Er hat die Dynamik und Vielfalt der deutschen literarischen Szene erkannt und ist bereit, sich darauf einzulassen und seinen Beitrag zu leisten. Mit seinem einzigartigen literarischen Stil und seiner unermüdlichen Arbeitsmoral ist er entschlossen, ein neues Kapitel in der deutschen Literaturgeschichte zu schreiben.

Bücher

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

“‘Waarover de Piranha droomt in de Limonadesloot’ stands as a philosophical exploration into the human faculty of imagination. It probes the intriguing notion that imagination, rather than offering solutions to our problems, might in fact be their origin. This thought-provoking work is set to be available in English and German by the close of 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn