Briefwisseling – de foute samenvatting

Briefwisseling – de foute samenvatting

Lieve Ariadne,

Een boerenkoolblad, inderdaad, eentje waaruit we volgens de mythe de wereld in zijn gekropen. Misschien is het bezien dat je nogal van psychologie houdt toch een idee ook Witold Gombrowicz te gaan lezen, die naar mijn idee aanmerkelijk talent had op het gebied van de psychoanalyse – hij merkte op dat de meeste mensen enkel ‘doen alsof’ ze in vervoering raken van kunst, een uiterst merkwaardig fenomeen. Een van de leidraden in mijn boek is inderdaad dat het nihilisme van ‘leven met een zeven’ een uiterst cynische levenshouding is en dat het zelfs al op vrij korte termijn de oorzaak gaat zijn van het instorten van de hele samenleving.

Dat zie je nu al uitstekend in deze ‘coronacrisis’, die in werkelijkheid een hele andere crisis is, namelijk een wetenschapsniveau-crisis. Ken je de website ‘Follow the Money’? Daar werken tegenwoordig de echte journalisten, net zoals je tegenwoordig ‘writers writers’ hebt heb je ook nog steeds journalisten die wel gedegen en onafhankelijk werk verrichten in plaats van enkel wat product placement voor grote farmaceuten.

Die journalisten hebben de boel rond dat ‘OMT’ allang en breed ontmaskerd als volslagen corrupt, maar het heeft geen enkel gevolg. Gister nog kwamen ze weer met een uitstekend stuk over die ambtenarenclub het RIVM en hoe die hun ‘wetenschappelijke modellen’ van het Tony Blair Instituut overnemen, modellen die volgens echte experts te vergelijken zijn met een ‘bierviltjesberekening’…

Dat is geen wetenschap, dat is populisme welke zich als wetenschap voordoet, een heel gevaarlijk soort populisme, ja, het gevaarlijkste waarmee de mensheid tot dusverre van doen had. Zoals we ons nog heugen toen dezelfde partij jarenlang de hele wereld voorloog over ‘weapons of mass destruction’ staan we nu toe – het is werkelijk met geen pen te beschrijven – dat dezelfde oorlogsmisdadiger opnieuw de kans krijgt de hele wereld voor te liegen middels zijn lobbygroep die dus ook ons RIVM aanstuurt.

Bedoeling is alle welvaart te digitaliseren, zodat de elites op een slinkse wijze de welvaart kunnen reduceren tot een fractie van wat het ooit was zonder dat mensen in opstand gaan komen. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen is een dwangmiddel nodig – iets wat jou als persoon met een druk op de knop kan uitschakelen. Een kaart waarop al je financiën, je gezondheid, je deelname aan het maatschappelijk verkeer – alles staat er bij elkaar en wordt van elkaar afhankelijk gemaakt onder druk van deze eeuwige crisis.

Die stem die jij in je hoofd hoort, die cynische stem die je vertelt dat je niet zo kritisch moet zijn, dat je weliswaar hele matige kunst zit te bekijken of beluisteren maar dat het aan jou ligt, dat jij je niet goed weet gedragen – dat is de prevalerende stem tegenwoordig, en het is wat ik de stem van de psyborg noem. De psyborg is al een soort digitale entiteit, die geschapen is door wat generatoren de hersenen in te manipuleren. De praatgenerator, de beeldgenerator en de denkgenerator, en tussen de denkgenerator en de psyborgcentrale lopen de aanvoerlijnen.

De meeste mensen denken dat het hun eigen stem is. Maar het is een soort entiteit die geïnstalleerd is om je in het gareel te laten lopen. Precies dezelfde stem horen mensen als ze deze crisis evalueren. Ach ja, het zal allemaal wel, het zal mijn tijd wel duren, misschien helpt zo’n mondkapje, het is allemaal raar en belachelijk, maar ze zullen het wel weten, etc. etc.

Die ‘entiteit’ is geen natuurlijk fenomeen. Als je een indianenstam bezoekt in de rimboe en je praat met een opperhoofd – die heeft geen last van zo’n conventiestem. Net zoals al die hokjes van de psychiatriegeest bij natuurvolken nauwelijks bestaan. Die stem is een gekweekte stem, die door lang de receptoren in het menselijk lichaam te manipuleren en conditioneren tot bestaan is gekomen.

Vliegenzwam maakt je assertief en opstandig. Alcohol maakt je gedwee en dom. Vliegenzwam activeert allerlei receptorennetwerken in het lichaam, alcohol maakt enkel je zenuwen kapot. Deze switch en nog tientallen anderen werd doelbewust geforceerd om een bepaald menstype te kweken.

De menselijke hersenen zijn van nature een geweldig magische quantummachine. Maar zo worden ze niet door ons behandeld. Wij doen alsof kinderen een leeg hoofd hebben, een leeg hoofd dat wij tjokvol dienen pompen met onze ‘kennis’…

Daardoor verminken die hersenen en gaan we in een heel klein deel van de hersenen leven, en worden we vervolgens door dezelfde mensen bang gemaakt voor onze eigen hersenfuncties, en zo ontstond de ‘huidige mens’, een wezen
dat bang is gemaakt voor zijn eigen vermogens. We krijgen allemaal die stem in het hoofd, de stem van de psyborg.

Maar omdat iedereen die stem heeft en 99% van de mensen gelooft dat dat hun eigen innerlijke stem is is de enige weg uit deze crisis het activeren van de onbekende delen van de hersenen, die op een slapende manier aanwezig zijn.

Dat kan denk ik ook met grote kunst. Dat ik jou weer aan het lezen wist krijgen doet me meer deugd dan je kunt vermoeden, Ariadne. Het maakt dat dat hele Piranhaboek voor mij nu al een daverend succes is.

Een grappige anekdote – zoals je misschien weet heb ik een jaar geleden met mijn vorige bundel Ginneninne bij enkele exemplaren een zegel 1cp-LSD ingesloten. Piet Gerbrandy (1) liet weten daar geen gebruik van te willen maken. Marc van Oostendorp liet me zelfs twee keer een bundel sturen met zegel, want hij zat in quarantaine of iets dergelijks. Tegen kerstavond zat hij een recensie te typen maar had hij nog altijd de zegel niet benut. Ik mailde hem dat ‘Kerstbundel’ in dit geval betekende dat met Kerstavond de magische poort zou sluiten. Ik heb vervolgens de recensie die hij postte 5 maanden lang niet gelezen.

De oostendorp-psyborg echter vertaalde bovenstaande als ‘Benders vond dat ik de recensie niet snel genoeg schreef’. Dat is wat de psyborg doet – foute samenvattingen maken, en die presenteren als de realiteit. Je hebt het natuurlijk met zo’n man te doen. Zit hij op kerstavond nota bene een recensie te typen, manifesteert de Benders-Scrooge zich op deze van de pot gerukte wijze.

We leven in zo’n hele foute samenvatting. We leven in een uitreksel dat nergens op slaat. Er bestaat een weg uit deze impasse, en ik poog mensen af en toe de weg te wijzen, hoe dan ook, en jouw lezen is voor mij een geslaagde missie.

Groetjes!

Martinus

  1. En sindsdien draait hij vreselijk korte rondjes op zijn ijsschots. En ik wou toch enkel duidelijk maken, Piet, nee, je hoeft niet die walrus te zijn van de binnenlandse poëzieveiligheidsdienst die je al je hele leven…ben jij dat wel? Wat is die onzin met dat potjeslatijn en die padvinderij? Waar ben je mee bezig? Neem toch gewoon de zegel, loslaten die boel. Ja, nu niet meer, dat ding is waarschijnlijk allang niet goed meer. En je bent nu weer een jaar van je leven kwijt aan de borreltjes en de walrus. Zie je wat ik bedoel? En alles om maar in herinnering te blijven van een troep gedrogeerde apen die over 20 jaar toch in Tony Blairland zielloos liggen creperen om het creperen. Zie je het dan niet? Verkramping, Piet! Holle Tonnie! Holle Tonnie!

Nobelpreis für Deutschland

Treffpunkt feiner Geiste

M.H.H. Benders ist ein anerkannter Dichter seiner Generation, ein Schüler der universellen Myzelien, Amanita Sage und Mykophilosoph. Er hat siebenundzwanzig Bücher geschrieben, die letzten in der Kaneelfabriek.

Momentan arbeitet er an dem zweiten Band der SHHHHHHROOM-Reihe, Bücher über Pilze, und der Microdose Bible, einem Aktivierungsplan zur Wiederherstellung Ihrer wahren Identität, der nächstes Jahr erscheinen soll. Bleiben Sie dran!

Aber das Große Ziel von Benders ist es, in Deutschland Erfolg zu haben. Er hat die Dynamik und Vielfalt der deutschen literarischen Szene erkannt und ist bereit, sich darauf einzulassen und seinen Beitrag zu leisten. Mit seinem einzigartigen literarischen Stil und seiner unermüdlichen Arbeitsmoral ist er entschlossen, ein neues Kapitel in der deutschen Literaturgeschichte zu schreiben.

Bücher

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

“‘Waarover de Piranha droomt in de Limonadesloot’ stands as a philosophical exploration into the human faculty of imagination. It probes the intriguing notion that imagination, rather than offering solutions to our problems, might in fact be their origin. This thought-provoking work is set to be available in English and German by the close of 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn