Brood en spelen onder feodale techlords

Brood en spelen onder feodale techlords

Gister kwam mijn vriend Rob op bezoek, een van de meest onafhankelijke geesten die ik ken, maar blijkbaar was ook hij niet in staat weerstand te bieden aan de krachtige impuls om bij de vorige verkiezingen op Omtzigt te stemmen. Dit verraste mij enigszins, aangezien Rob normaal gesproken nooit gaat stemmen. De impact van de propaganda was dusdanig sterk dat zelfs hij werd overgehaald.

Hoewel ik Pieter Omtzigt niet per se als een slechte politicus beschouw, is hij een van de weinigen in de Tweede Kamer met intellectuele capaciteiten wat het hem mogelijk maakt om de kamer te domineren. Van windvaantjes als Timmermans en Klaver hoor je nauwelijks iets concreets; ze prevelen slechts over alles samen moeten doen, vaak in dezelfde adem als wanneer er nieuwe munitiefabrieken moeten komen om gezamenlijk deel te nemen aan welke genocide dan ook. We doen alles samen, vooral kanonnenvoer zijn voor de Neocons.

Ik begrijp dus dat je liever op Omtzigt stemt. Laat me echter een schets geven van de werkelijke machtsstructuur waarin wij ons bevinden:

De Machtsstructuur op Deze Planeet

Deze bestaat uit vier lagen:

  1. De toplaag: Feodale techlords, oligarchen, steenrijke alleenheersers.
  2. De tweede laag: Multinationals, die opereren als internationale entiteiten.
  3. De derde laag: Ondemocratische superstructuren zoals Europa en de Verenigde Staten.
  4. De vierde laag: Landelijke democratieën met figuren links en rechts.

Deze lagen vertegenwoordigen respectievelijk feodalisme, fascisme (corporatisme), kafkaëske bureaucratie en als laatste de zogenaamde ‘nationale democratie’ met de politieke kleuren links en rechts.

In deze bizarre Babylonische structuur moet je stekeblind zijn om te denken dat wat zich in de vierde laag afspeelt meer is dan entertainment en poppenkast. Daarom interesseert de vraag of Martin Bosma een fascist is mij weinig; als hij dat al zou zijn, is het een marionettenfascist die om specifieke redenen op het podium is geplaatst door de hogere lagen. Het echte probleem is dat ‘doodzwijgen’ als techniek wordt gebruikt om de zaak naar rechts te trekken. Wanneer alleen rechts vocaal mag zijn over wezenlijke problemen, creëer je een voortdurende verrechtsing.

Hoofdakkoord en Staatsgeheim

In het hoofdakkoord van de nieuwe coalitie staat dat men eindelijk het ‘staatsgeheim’ wil laten toetsen door een commissie. Dit betekent dat de Staat tot nu toe de macht had om alles zonder enige toetsing geheim te verklaren. In de context van de Trias Politica gaat dit over de uitvoerende macht, die ongebreidelde macht had om alles naar eigen goeddunken tot staatsgeheim te verklaren zonder enige toetsing.

Ik ben van mening dat de Staat überhaupt geen geheimen zou moeten hebben. President Kennedy deelde deze mening, en we weten hoe het met hem afliep. Bovenstaande toont geen democratische structuur; het is absurd dat ambtenaren de macht hebben om zaken 50 jaar lang voor het publiek verborgen te houden.

Dit roept de vraag op of je ‘geheime diensten’ überhaupt in een echte Trias Politica kunt inpassen. Ik denk van niet. Wanneer informatie niet vrijelijk door die piramide kan bewegen, ontstaat er een vreemd zwart gat dat gebruikt kan worden om constant de zaken te manipuleren, zoals de Bijlmerramp die tot staatsgeheim werd verklaard.

Waarom werd de Bijlmerramp tot staatsgeheim verklaard? Bekijk deze documentaire maar eens:

We kunnen het er hopelijk over eens zijn dat dit een bizarre gang van zaken is. Als Israel verboden wapens vervoert in passagiersvliegtuigen snap ik best dat je dat tot geheim verklaart als je naam ‘Israelische regering’ zou zijn. Maar dat is je naam niet. Je bent de Nederlandse regering, en dit was een levensgevaarlijke ramp. Als je dan als *Nederlandse overheid* dit geheim verklaart geef je te kennen dat er iets heel serieus schort aan je prioriteiten. En daar zitten we dus mee te kijken, een vierde laag die doet alsof we in een democratie wonen, maar het is poppenkast want laag 3, 2 en 1 erboven zijn totaal niet democratisch.

Of Pieter Omtzigt hier verandering in kan brengen, betwijfel ik. Een commissie van enkele mensen, met grote bestuurders uit de politiek en het bedrijfsleven, zal door de veiligheidsdiensten worden geïnformeerd dat het van het hoogste veiligheidsbelang is om zaken weer in de doofpot te stoppen. Hun vergadering? Uiteraard geheim. Er is dus geen daadwerkelijke controle door de journalistiek, die overigens bijna 1:1 door de toplaag wordt aangestuurd.

Echte overheden hebben geen staatsgeheimen nodig. Wat dat betreft ben ik een aanhanger van Kennedy.En absoluut geen aanhanger van antifa: die zie ik als dwazen die met geweld poppetjes te lijf gaan die door dat zinloze, domme geweld enkel sterker in dit zinloze spel staan. Nee, geef mij dan liever maar een politicus als Tom van Lamoen, die een integer mens is zoals je dat in de politiek nauwelijks tegenkomt. Ik mag het niet op elk vlak met hem eens zijn, maar op hoofdlijnen zeker wel: het grootste probleem van de mensheid is het financiele systeem.

Andreas Kinneging op X

De derde macht (rechter) en de vierde macht (ambtenarij) zijn inmiddels zo bepalend geworden dat wat er in de politiek gebeurt, grotendeels een democratische façade is die een technocratische, oligarchische werkelijkheid verhult. Het is aan de politiek om hierin verandering te brengen. Hebben onze politici daarvoor het statuur? Of zijn ze te veel in de ban van de concrete problemen van alledag?

Kinneging weet vermoedelijk zelf ook het antwoord op deze retorische vraag: nee, ze hebben het statuur niet, want ze worden aangestuurd door lagen 2, 3 en 4, en een geheime laag van veiligheidsdiensten waar nauwelijks controle op zit.

Het communisme was een poging om deze structuur te doorbreken, maar faalde al vanaf stap 1. Uiteindelijk imiteerden ze dezelfde structuur, maar dan in een nog vertekender vorm, met ambtenaren met macht over leven en dood en figuren als Stalin als oligarchen. Dit biedt geen geloofwaardig alternatief en roept de vraag op of het doelbewust zo gemanipuleerd is. Vergeet niet dat ook Hitler een pion was in een Amerikaans spel ‘tegen het Europese communistische gevaar’.

Zonder dat ‘spel’ had er misschien geen Derde Rijk bestaan. Maar waarom zou ik gesprekken met rechtse intellectuelen vermijden? Zij zitten in dezelfde schijnstructuur en bieden oplossingen vanuit hun perspectief. De echte fascisten zitten een paar lagen hoger en blijven uit zicht, net als de feodale overlords daarboven.

Martijn 24-05-2024

Over mij

Martijn Benders has published twenty-six books, eighteen of which are in Dutch. Critics such as Komrij and Gerbrandy have hailed him as one of the greatest talents of his time. He has also written three philosophical works, one of which is in English and focuses on the Amanita Muscaria, the Fly Agaric. Publishing on the international platform of The Philosophical Salon, he has also gained international recognition as one of the most remarkable thinkers from the Netherlands.

Boeken

There exists a considerable group of leftist individuals who vigorously opposed the prevailing coronavirus narrative, including some of the world’s leading philosophers, such as Agamben and Kacem. However, this stance was heavily censored and vilified by what is referred to as ‘neocon-left’ or ‘woke-left’, as something associated solely with what they deem ‘far-right’. In my book, I discuss the reasons behind these actions, the underlying motives, and how this is emblematic of a new form of fascism aimed at seizing power permanently.

The middle section of the book is dedicated to poetry. It features a beautiful selection of poems from the Mediterranean region, by poets from Turkey and Greece, who have been imprisoned and tortured by the regime.

The final part of my book is a manifesto against literary nihilism, as manifested in the Literature Fund. It reveals how this fund is dominated by a group of Christians and ‘wokies’, which is undesirable in a free society.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress is an exceptional work that sets a new benchmark in the realm of mycophilosophy. While one might be tempted to classify the book within the domain of Art History, such a categorization would fail to capture its true essence. Primarily, this captivating text delves into the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

You don’t have time to read this, but that’s because you are no longer human. If anything remained of the original person within you, the old mycelia of childhood, you would learn a great deal from this book. In fact, its magical knowledge might become your most valuable possession. This is a book about human imagination and how it fell into the iron grip of transdimensional cockroaches. Additionally, it offers magical tips to significantly improve your life and time acceleration. M.H.H. Benders also takes a light-hearted yet scathing look at the entirety of Dutch literature. What more could you want?

Facebook
Twitter
LinkedIn