De microfoon voor je vasthouden

De microfoon voor je vasthouden

Zou deze Emeritus hoogleraar ook een ‘wappie’ zijn? Hij stelt dat de prik zo’n beetje alles fout deed wat je fout kunt doen:

https://robindeboer.substack.com/p/video-hier-komen-al-die-tumoren-vandaan

Bezien dat ik mijn zus aan zo’n turbokanker verloor op veel te vroege leeftijd (49) – ik moest de corona prik papieren ruimen – bezien die context vind ik het tamelijk relevant dat nu een hoogleraar besmettingsleer zo spreekt.

Ondertussen laat dit filmpje heel goed zien wat ‘Links’ in Nederland precies is. Het zijn mensen voor wie je de microfoon moet vasthouden. Want het idee dat ze die microfoon zelf kunnen vasthouden, dat gaat natuurlijk veel te ver.

Zelf probeer ik me voor te stellen dat hier in de buurt iemand vermoord zou zijn, en dat de man van de vermoorde vrouw, Frits, vervolgens 1000 mensen in de buurt gaat vermoorden, en dat je, wanneer je die man erop wijst dat dat onbetamelijk gedrag is, de persoon die je aanspreekt zeg: ‘Frits heeft het recht om in deze buurt te wonen’.

Ik denk eerlijk gezegd dat Frits dat recht heeft verspeeld. Hij heeft hoogstens nog het recht om in de gevangenis te wonen. Want daar horen oorlogsmisdadigers thuis.

En daar komen beide onderwerpen samen, want ook mijn zus is moedwillig vermoord, naar mijn mening.
Want daar wijst alles op, want zelfs de emeritus hoogleraar beweert hetzelfde. En dat betekent dat de overheid na het toeslagenschandaal en andere schandalen opnieuw het criminele pad heeft bewandeld.

Men heeft er al een doofpot voor opgetuigt – deze ‘onschendbare representanten’ zullen nooit in het gevang belanden – net zoals er destijds geen enkele priester in het gevang wist belanden ondanks dat er massaal kinderen waren verkracht. Hoe komt dat? Nou, dat is nou een levend voorbeeld van wat Foucault
Parrhesia (1) noemde – wanneer de waarheidsbevinding zelf getraind is christelijk te zijn en gestoeld op de biecht dan gaat men elk soort confrontatie uit de weg die het wereldbeeld onderuit zou kunnen schoffelen – cognitieve dissonantie. Je kunt er meer over lezen in mijn boek ‘De Eeuwige Ontgroening’,
waarin ik ook de ronduit bizarre gang van zaken rond Corona innovatief bespreek.

Maar misschien bent u juist iemand voor wie de microfoon moet worden vastgehouden.

(1) Mooi is dat Parrhesia ook naar een mottensoort verwijst, zo zag ik: Parrhesia is a genus of moths in the family Geometridae. – dit in het licht van de electronische mottenopera waar ik aan werk.

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn