De zogeheten reptilianen

De zogeheten reptilianen

Een aanhanger van Icke ben ik niet. De man is eigenlijk een sportverslaggever. Maar dat je mensen op basis van hun geloof de bewegingsvrijheid mag ontzeggen vind ik een reptielwaardig standpunt, om het zo maar even te zeggen. De gaslighting zit overigens vooral in dat woord ‘buitenaardse’. Icke heeft wellicht zijn ideetjes vervormd uit de Castaneda boeken overgenomen, en de mexicaanse zieners daar zagen ‘iets reptielachtigs’ uit andere dimensies komen en de mensheid overnemen. Dat is dus niet uit de ruimte hier, maar crossdimensioneel, en ‘reptielachtig’ is enkel een beschrijving. Maar als je enkel in deze 4 dimensies gelooft (en ja dat is wezenlijk een geloof) klinkt het misschien als klinkklare onzin. Geloof je echter wel in het bestaan van andere dimensies dan is het juist weer helemaal niet zo onlogisch dat je ook daar vormen van parasitisme en predatorisme zal krijgen, zo steekt de natuur immers in elkaar. En dat Mexicaanse zieners die moordlustige spanjaarden voor de kiezen kregen daar geen menselijke verklaring voor wisten vinden lijkt me ook niet zo vreemd. Ik vind het vreemder dat zogenaamd rationele mensen iemand op basis van geloof zijn bewegingsvrijheid ontnemen, hoe verwrongen de theorietjes van deze geplaagde sportverslaggever ook mogen zijn.

Dan kun je het wel gaan hebben over waarom dit idee van multidimensionaliteit zoveel agressie oproept. Wanneer je je hele leven in een soort ‘meten is weten’ wereld hebt geinvesteerd waar je hele idee van waarheid op is gestoeld hoor je natuurlijk liever niet dat die metingen eigenlijk in een soort gedroomde setting plaatsvonden en dat er vele andere werkelijkheden een rol spelen waar die metingen geen betekenis hebben. Voor een echt wetenschapper zou dit geen probleem zijn – mijn bevindingen gelden slechts voor deze dimensies. De agressie komt voort vanuit het verlangen een totaalbeeld van de werkelijkheid te moeten cultiveren, en wanneer blijkt dat het huidige beeld slechts een klein deel van de werkelijkheid is wordt het leven voor deze mensen te complex, waarna ze schijnbaar om zich heen moeten beginnen slaan of misbruik moeten maken van het rechtsysteem.

Anderzijds is het hele ‘reptielenidee’ natuurlijk politiek onbruikbaar. Wie niet in staat is het energetische universum waar te nemen – pakweg 99.9% van de bevolking – die ziet gewoon een aanhanger van een wel erg verkrampte en achterhaalde religie, die erg veel van kinderen houdt. Een religie die helemaal niets op heeft met het verkennen of zelfs maar zien van andere dimensies. Mag niet! En aanhangers van die stroming mogen gerust in grote getalen in de Tweede Kamer plaatsnemen, zelfs als de geschiedenis van moord en misbruik er nog in dikke lagen aankleeft.

De menselijke hersenen zijn van nature multidimensionaal. Dmt is gewoon een stof die in je hersenen zit, je tript je elke nacht wezenloos op die substantie maar noemt het ‘dromen’. Dat je mensen op basis van hun geloof hun bewegingsvrijheid ontneemt is een kwalijke droom, een droom die niet in onze inmiddels denkbeeldige democratie thuishoort. Nee, ook niet met wat beschuldigingen van antisemitisme. Daar hebben we de rechter voor, pas na een veroordeling mag u de man op zulke zaken met rechtsmiddelen aanspreken. Tot die tijd is het roddelpraat en laster.

Martinus, Cedeira 05-11-2022

Nobelpreis für Deutschland

Treffpunkt feiner Geiste

M.H.H. Benders ist ein anerkannter Dichter seiner Generation, ein Schüler der universellen Myzelien, Amanita Sage und Mykophilosoph. Er hat siebenundzwanzig Bücher geschrieben, die letzten in der Kaneelfabriek.

Momentan arbeitet er an dem zweiten Band der SHHHHHHROOM-Reihe, Bücher über Pilze, und der Microdose Bible, einem Aktivierungsplan zur Wiederherstellung Ihrer wahren Identität, der nächstes Jahr erscheinen soll. Bleiben Sie dran!

Aber das Große Ziel von Benders ist es, in Deutschland Erfolg zu haben. Er hat die Dynamik und Vielfalt der deutschen literarischen Szene erkannt und ist bereit, sich darauf einzulassen und seinen Beitrag zu leisten. Mit seinem einzigartigen literarischen Stil und seiner unermüdlichen Arbeitsmoral ist er entschlossen, ein neues Kapitel in der deutschen Literaturgeschichte zu schreiben.

Bücher

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

“‘Waarover de Piranha droomt in de Limonadesloot’ stands as a philosophical exploration into the human faculty of imagination. It probes the intriguing notion that imagination, rather than offering solutions to our problems, might in fact be their origin. This thought-provoking work is set to be available in English and German by the close of 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn