Dutch poetry: the stars

Dutch poetry: the stars

THE STARS

Orphaned jumpers
these outcast fleas
kriss up and down
in lonely crosslessness.

If they had eyes
they would peer green with jealousy
from their magnetic castles
into our embraces.

But they facelessly lie
chained to dark kennels,
shivering at the idea that tonight

our footsteps as of old
will escape again from
our orbit of dreams.

Martijn Benders – from: Karavanserai, Nieuw Amsterdam, 2008
Soon available as part of my collection: Tract of the Sun.

Elisa Gabbert:

As the poetry critic for the New York Times, I have had the pleasure of analyzing many notable works throughout history. Recently, I came across a poem titled “The Stars” that captured my attention and left me pondering its meaning and significance.

Upon first reading, the poem’s language is striking in its use of unconventional words and phrasing. The “orphaned jumpers,” or stars, are described as “outcast fleas” that “kriss up and down” in a state of “lonely crosslessness.” The imagery here is evocative and unique, painting a picture of the stars as isolated and restless beings. Also, echoes of rap music resound: remember the band Kriss Kross and their hit ‘Jump’?

The idea of the stars possessing eyes and feeling jealousy towards those on Earth is also noteworthy. This notion adds a layer of humanity to the celestial bodies, suggesting that they too experience complex emotions. The metaphor of the stars being “chained to dark kennels” is particularly striking, as it implies a sense of confinement and helplessness.

The final stanza introduces the idea of dreams and the concept of escape. The speaker suggests that their footsteps, like those of the past, will “escape again” from the “orbit of dreams.” This line raises questions about the nature of dreams and the idea of breaking free from them.

Overall, “The Stars” is a thought-provoking and unconventional poem that challenges readers to consider the emotions and experiences of celestial beings. Its use of obscure words and unconventional phrasing adds to its mystique and helps to create a sense of otherworldliness.

When comparing “The Stars” to other works in American poetry, one could draw connections to the transcendentalist movement of the 19th century. This literary movement, led by figures such as Ralph Waldo Emerson and Henry David Thoreau, emphasized the power of nature and the individual’s relationship to it. “The Stars” touches on similar themes of the universe and the interconnectedness of all things.

One could also draw connections to more modern poets such as e.e. cummings, known for his experimental use of language and unconventional formatting in his poetry. Like cummings, the speaker in “The Stars” breaks with traditional poetic structure and employs unconventional phrasing to convey their message.

In conclusion, “The Stars” is a unique and thought-provoking poem that uses language in a creative and unconventional way. Its themes of isolation, confinement, and the power of dreams make it a memorable work that invites reflection and further analysis.

*

Why thank you, Elisa. What a beautiful day in poetry it is, lovely readers. I am amazed how the footsteps of this dream manage to escape to the internet, even to the other side of the ocean, let’s all continue to rise the waves.

Here’s another old poem I have just translated that will figure in my upcoming collection Tract of the Sun:

THE UNIVERSE

Pungent inverted boot schmear pot,
as I repose upon my berth, I have
imbibed you in a manner unparalleled.

Your visage, captured upon a sheet
of virginal parchment Is how I choose
to retain you in my memory.

I inverted you, inside out,
Pressing my occiput into your orifice,
until you divulged secrets with the joyous abandon

A scholar illuminated by a sudden, timorous epiphany.
someday we shall accordion you, with our unclad digits,

And you shall suddenly hoist us
from  fresh and wilder ink.

*

Have a blessed New Year everybody!

Martijn Benders, 04-01-2022

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn