Je doet het allemaal zelf

Je doet het allemaal zelf

Soms kom je mensen tegen die het gaan hebben over het ‘placebo effect’ bij microdoseren. Ze citeren een wetenschappelijk onderzoek waaruit zou blijken dat het ‘allemaal maar placebo’ is en ‘je doet het eigenlijk allemaal zelf’.

Dat klopt. Er is echter een heel belangrijke caveat: die middelen zijn er niet omdat ze je willen leren dat je het niet zelf doet. Nee, die middelen zijn er om je te laten zien HOEVEEL je zelf kunt en HOEVER je daarin kunt gaan.

Placebo dus, inderdaad, maar wel placebo met turbopower. Een misverstand over microdoseren is dat je het zou doen om je psychiatrische medicatie mee te vervangen. Maar daar zijn deze middelen niet voor bedoeld en daar zijn ze ook helemaal niet geschikt voor.

Als jij aan een verdovings-infuus wilt hangen blijf dan vooral waar je nu zit.

Deze middelen doen iets heel anders: ze leren je *hoe dynamisch* de realiteit in werkelijkheid is *als je daar zelf aan meewerkt* en *hoe ver* dat kan gaan. Dat vereist verantwoordelijkheid nemen voor je eigen bestaan en je eigen werkelijkheid. Wil je dat niet, dan is dit niet je weg, het infuus der religie staat voor je klaar of een andere constructie met een narcotisch narratief.

Soms heb je bij een ceremonie mensen die het bekende probleem hebben dat ze steeds zichzelf observeren en daarin een soort ‘bevrorenheid’ ervaren.

Ze nemen het medicijn en blijven passief zichzelf observeren. Op een gegeven moment komt er dan meestal uit dat ze ‘niks merken’. Klopt – maar je doet ook niet mee. Dat is namelijk het hele geheim. Meedoen, meebewegen, accepteren dat jij het bent die de werkelijkheid vorm geeft ipv passief afwachten tot een ander het voor je doet.

Deze middelen zijn hulpmiddelen. Ze zijn niet bedoeld om jouw ‘vervelende werkelijkheid’ te verdoven en onklaar te maken. Er zijn heel veel mensen die stiekem microdoseren omdat ze high willen worden omdat ze hun dagelijkse leven niet kunnen verdragen. Dat is begrijpelijk genoeg – voor de kwaadaardige krachten die de wereld in hun grip hebben is verslaving en depressie een bestaansvoorwaarde. Maar hoe begrijpelijk het ook is, het is op geen enkele manier een goede weg uit die impassie.

Mijn boek heeft een heel ander uitgangspunt – activatie. Vaak hoef je een middel slechts een enkele keer te gebruiken om een oud netwerk in je lichaam weer wakker te maken. Ik heb een methode geschapen die iedereen kan gebruiken om op een gezonde en slimme manier met micro en macrodoseren uit de voeten te kunnen. Een slim dieet gebaseerd op medicinale paddenstoelen is daar ook een deel van.

Nog een filosofische caveat: de bondgenoten bestaan wel degelijk, alleen ze vereisen actieve deelname. De geciteerde wetenschappelijke test is natuurlijk een fluttest, want om echt aan te tonen dat LSD placebo is zou het ook in hoge dosis placebo moeten zijn. Iedereen weet dat het niet zo is, en dat ‘de meningen’ van geinterviewde proefpersonen duiden op noodzaak van actieve deelname bij microdoseren is dus eigenlijk een open deur van jawelste.

By their shhhroom shall ye know them

M.H.H. Benders is a most recognised poet of his generation, a student of the universal mycelia,  Amanita Sage and mycotherapist. He wrote seventeen books, the last ones at the Kaneelfabriek.

He is currently working on the second volume of the SHHHHHHROOM series of books about mushrooms and the Microdose Bible, which is an activation plan to restore your true identity coming next year. Keep in touch!

Some Teachings:

Some recent posts:

Facebook
Twitter
LinkedIn