Krekelmeel / Cricket Floor

Krekelmeel / Cricket Floor

Krekelmeel

Je zegt dat er iets is veranderd.
Je zegt dat ze broodjes gaan maken van krekelmeel.

Koning Willem stond hoogstpersoonlijk
het lintje te knippen bij de fabriek
in lunchpak met frishanenhaar.

Miljarden levende wezens
moeten door de schredder elke dag
omdat er iets is veranderd, het oude meel

kwam uit boeken,
je moest er een hele bibliotheek voor uitkloppen
en het dan pijnlijk zeven
tot brood als koorts
in je hand lag. Maar nu

hebben we schredderland. En krek
gemalen brood als ziekenpasta
voor de massa. En op dat braad

doe je plastic koningkaas. En dan
maai je met je gekartelde poten
naar het appeliserende pusblik.

Martijn, 01-02-2023

Er wordt gedaan alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je meel niet langer van graan maakt maar van levende wezens. Die kwaadaardige geest is respect voor leven vreemd, en hem de ruimte geven is verschrikkelijk onverstandig.

Cricket flour

You say something has changed.
You say they are going to make sandwiches out of cricket flour.

King Willem personally stood
cutting the ribbon at the factory
in lunch suit with freshcocked hair.

Billions of living beings
have to go through the shredder every day
because something has changed, the old flour

came from books,
you had to knock out a whole library for it
and then painfully sift it
until bread like fever
lay in your hand. But now

we have schredderland. And krek
ground bread as sick pasta
for the masses. And on that fry

you put plastic king cheese. And then you
you mow with your jagged paws
to the appleising pus tin.

Martijn, 01-02-2023

People act as if it is the most normal thing in the world that you no longer make flour from grain but from living beings. That evil spirit is foreign to respect for life, and giving it space is terribly unwise.

By their shhhroom shall ye know them

M.H.H. Benders is a most recognised poet of his generation, a student of the universal mycelia,  Amanita Sage and mycophilosopher. He wrote sixteen books, the last ones at the Kaneelfabriek (Cinnamon Factory). He is currently working on ‘SHHHHHHROOM a book on mushrooms and the Microdose Bible, which is an activation plan to restore your true identity coming next year. Keep in touch!

Some Teachings:

Some recent posts:

Facebook
Twitter
LinkedIn