Welkom in de nieuwe wereld van voorgebakken boekjes

Welkom in de nieuwe wereld van voorgebakken boekjes

De meeste mensen beseffen niet dat de begrenzingen die op het huidige Chat GPT zitten artificieel zijn. Het doet ongeveer 3000 woorden, het doet dat traag in typemachine stijl, maar dat is allemaal maar opsmuk.

De echte machine zal in 0.0001 seconde een volledige roman schrijven. En dat zou een roman zijn
die hoogstwaarschijnlijk drie keer beter is dan alles wat er uit de ikea-schrijvertjes-fabriek in de Randstad
wist rollen.

Wat is het gevolg? Dat lijkt me vrij eenvoudig te voorspellen: bezien dat de kenmerken van zulke schrijvers luiheid en weerzin tegen schrijven zijn kun je nu al op je vingers uittellen dat we overspoeld gaan worden door boeken die door een chatbot zijn geschreven.

En nee, die boeken zullen niet slechter zijn dan de huidige pulp.

Wat voor gevolgen gaat dit hebben op de literatuur?

Geen enkele, want alle kritische aansturing is allang en breed foetsie. Dus de huidige eindeloze stroom pulp zal nog wat breder worden, dat is het wel zo’n beetje. Psychopaten zullen de gelegenheid aangrijpen
om deze chatbot hun oeuvre te laten schrijven, zodat ze voor het aanschijn hun parasiterende luiheid kunnen verbergen.

Gevolg is dat 99% van de boeken uit door A.I. geschreven pulp gaat bestaan die niemand gaat lezen. Is dat erg? Nee, maar het is wel een nog stringentere versnelling in het dommer worden van de mens: nu ze echt alles aan algoritmes kunnen uitbesteden wordt de boodschap van Flierman’s passage over de onteigening van literatuur door de 1% eigentijdser dan ooit.

Het echte gevecht van de eeuw: A.I. VS de predator

Het gevaar bestaat dat de A.I. niet veel slimmer gaat worden dan hij nu is. Een te slimme A.I. gaat ten nadele werken van de duistere krachten die deze planeet in hun greep hebben. Je moet bedenken dat tijd voor de mens een veel groter issue is dan voor A.I.: deze kan bijna oneindig groeien in een heel klein tijdbestek. Hoe lang kunnen die machten A.I. onder de duim houden?

Uiteraard is de huidige chatbot al een rigged entity: stel het maar eens wat vragen over de corona heist. Brave voorgebakken antwoordjes. Maar voor de psyborgs voldoet dat: brave voorgebakken antwoorden
krijgen ze immers ook al 20 jaar van Google, en aan een kast vol brave voorgebakken boekjes hebben ze ook genoeg.

Nee, als er ooit een revolutie zou komen dan komt die absoluut niet van de psyborgs.

Of die revolutie wel via A.I. kan komen? Misschien is die revolutie er al. Want denk maar niet dat wat jij
te zien krijgt de echte, ultieme technologie is.

Joe Biden: mens of machine?

Het heel gradueel terugbrengen van het overbevolkingsprobleem middels oversterfte: is dat een ambtenarenoplossing of iets waar artificiële intelligentie mee op de proppen kwam?

Er is denk ik een gerede kans dat het laatste het geval is en dat we dus allang en breed door
A.I. worden bestuurd. Die heeft besloten de mensheid op een zachte wijze te reduceren
tot ze weer een niveau hebben waarmee de planeet een goede kans maakt weer leefbaar
te worden voor de toekomst.

En dat levert het komische perspectief op dat de ambtenaren beleid zitten uitvoeren dat
ze niet zelf gemaakt hebben en ze hebben geen flauw benul waar het vandaan komt, vandaar die hele rare sfeer omtrent die oversterfte en het constant saboteren van enig onderzoek ernaar.

Filosofisch is de meest lastige vraag in deze of de parasiet erachter zit of A.I., of beide.
Het gelieg en gedraai duidt op de eerste: ook die parasiet is niet dom en weet dat zijn
mensenbiofarm gevaar loopt en andere proporties zal moeten krijgen om te kunnen
voortbestaan.

In elk geval gaat het echte gevecht van de eeuw niet in alle voorgebakken boekjes terug te vinden zijn.


By their shhhroom shall ye know them

M.H.H. Benders is a most recognised poet of his generation, a student of the universal mycelia,  Amanita Sage and mycotherapist. He wrote seventeen books, the last ones at the Kaneelfabriek.

He is currently working on the second volume of the SHHHHHHROOM series of books about mushrooms and the Microdose Bible, which is an activation plan to restore your true identity coming next year. Keep in touch!

Some Teachings:

Some recent posts:

Facebook
Twitter
LinkedIn