Het echte gevaar van A.I.

Het echte gevaar van A.I.

Ik heb 20+ jaren ervaring met ontwerp. Ooit voelde ik me gedwongen ontwerp te gaan leren om genoeg inkomen te hebben om in Turkije mee rond te kunnen komen. twaalf jaar lang had ik een ontwerpbureau, Myrmex Design. Ik heb het opgeheven omdat de markt zo verschraalde dat mensen niet langer bereid om waren een redelijk bedrag te betalen voor een website, zodat je als zelfstandige gedwongen werd voor armoede te werken. Met dat uitgangspunt had ik niets, zeker niet nu ik ouder begon worden, moet je ook nog tegen jonge snelle gastjes opboksen.

Maar de skillset heb ik nog steeds, en dus kan ik deze inzetten voor mijn eigen muzieklabel, Hieperdepiep Records. Zodra je goed in iets begint te worden wordt het automagisch ook leuk om te doen, zonder de noodzaak voor publieke aansporing. Dat is dus het geheim van een prettig leven – heel goed in iets worden. Je hebt namelijk enkel behoefte aan publieke aansporing als die innerlijke gouden plaat modus ontbreekt. Of misschien beter het te zeggen als Cohen het deed: niemand kan mij mogelijkerwijze beter bekritiseren dan ik dat zelf kan. Een combinatie van bovenstaande zal waarschijnlijk de gouden formule zijn.

Als filosoof ben ik geneigd te zeggen dat het gros van de mensen veel minder energie in een werkje steken dan A.I. pleegt te doen. Ja, goed, ze steken er misschien uren werk in, in zo’n ontwerp. Maar dan komt aan het licht dat ze nauwelijks de geschiedenis van het grafisch ontwerp bestudeert hebben, en A.I. heeft dat wel.

Maar belangrijker dan dat is een ander iets: voor die A.I. bestaat die tijd niet. Wat voor jou 0.1 seconde lijkt is in A.I. termen niet zo uit te drukken. Wat voor kunst krijg je als je iets met een miljard breinen laat schilderen? Dat weten we nu nog niet echt, want we laten het aansturen door een aap. Ik zie niet zo heel veel interessants uit die A.I. kunsthoek komen, behalve als het wordt aangestuurd door een hele goede kunstenaar of ontwerper. Dan wél.

A.I. kan dus nooit of te nimmer ervaring vervangen. Het is niet zo dat je op een knopje drukt en zonder studie, smaak of training zo even meesterwerken maakt. Wat A.I. wél doet is je werktempo versnellen. We gaan straks op het niveau zitten dat ik als ervaren ontwerper ook de videoclips van deze artiesten zelf kan gaan maken. En een volledige speelfilm in Hollywood kwaliteit.

Wie denk dat Hollywood daar niet tegenop kan concurreren begrijpt het gevaar van A.I. niet. Wie heeft er nog behoefte aan wat voor film van jou dan ook als een Grote Studio zo een miljard briljante films kan genereren? |Daar schuilt het echte gevaar van A.I.”- zolang je deze niet ook de distributie aan laat sturen gaan steeds minder mensen steeds rijker worden in een steeds schever wereld.

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn