Het virus als levend wezen

Wat is een virus precies? Volgens de gangbare wetenschap zou het een stukje rondvliegende code zijn, dat er op uit is wezens te veroveren en  te overleven. Maar waarom zou de werkelijkheid vol zulke ‘stukjes code’ zitten, daar heeft de wetenschap geen flauw benul over.

De meest belangrijke shift die je maakt als Sage is dat je leert de werkelijkheid om je heen niet langer te zien in object-vorm maar deze leert ervaren als energie. 

Doe dat en je zult merken dat mensen niet ad random beginnen niezen maar dat doen zodra de entiteit die hen heeft gekaapt jou opmerkt en je wil infecteren. In het universum van de Sage bestaat dode materie niet, en voor ons is een virus een intelligente entiteit van welke slechts een klein deel in deze dimensie zichtbaar is. 

Wim Hof Voorbij

Wim is een prima kerel, maar toch begrijpt ook hij nog iets niet helemaal goed. En dat is het antwoord op de vraag: wat is de weerstand?

Hof behandelt deze nog steeds als iets dat apart staat van hemzelf. Maar in werkelijkheid BEN je zelf die weerstand. 

Wie merkt een virus op? Dat ben jij zelf!!!

Een goede weerstand detecteert het virus snel en neemt maatregelen.
Een slecht weerstand laat zich overnemen en zijn innerlijke stem kapen door het virus ‘ach blijf vandaag maar in bed…’

Energieslurpers

Een virus is een intelligente, crossdimensionele entiteit die als doel heeft energie van deze dimensie naar andere dimensies te tappen. 

Je kunt leren deze entiteiten te ‘zien’ als je kunt leren het universum in energievorm waar te nemen.

Je zult zien dat ze intelligent zijn en de zintuigen van mensen kunnen overnemen. 

Hoe een weerstand te zijn tegen corona

Bij de eerste de beste detectie:

Ga zoveel mogelijk zuurstof door je neus halen, en gebruik de ademtechniek om kunstmatig zuurstofgebrek op te wekken, zoek de zon op en haal zonneschijn je neus binnen, gebruik Reishi, Cordyceps en ABM (Agaricus Blazeii Murill) extract en drink een flinke kop Amanita Muscaria thee. 

Is de volgende dag het virus nog aanwezig, herhaal dan bovenstaande en voeg Salie, Whorehound en Koningskaars aan de behandeling toe. Als je ergens stinkende gouwe hebt groeien, elke dag 1 of 2 blaadjes. 

Helpt dit tegen corona?

Indien je je best doet helpt het vooral om je coronavrij te houden. En ook andere virussen hebben de grootste moeite met deze routines en stoffen. 

Het zwartmagische covid virus met deze methode behandelen is in elk geval in mijn beperkte vriendenkring goed gelukt. Vrienden die de zware variant hadden & overgewicht wisten er weer mee op te knappen. Empirisch bewijs is dat verder niet, en het ligt ook niet in mijn interesse te pogen iets te bewijzen aan de wereld. 

De predator en zuurstof

Sigaretten, mondkapjes, zwartmagische virussen die je reuk en smaak stelen, de parasiet is dol op zaken die onze zintuigen benevelen en verduisteren. 

Dit is omdat het in de natuur van de parasiet zit dat hij liefst ondetecteerbaar blijft. en dus zal hij alles in het werk stellen om zulke detectie bij de host onschadelijk te maken. 

Dat plots ‘roken’ populair werd samen met het roofkapitalisme is dus bepaald geen toeval. 

De parasiet haat nobelgassen en hogere energie, alles wat geestverruimend werkt, dit is omdat hij van nature alleen lagere energieën kan oogsten en gebruiken. 

Wetenschap

Er zullen altijd mensen zijn die je van lotje getikt vinden omdat je er andere meningen op nahoudt dan de gangbare wetenschap doet. Dat mag – maar ik wil die mensen er fijntjes op wijzen dat cutting edge research uitwijst dat er helemaal geen harde scheidslijn tussen organisch en inorganisch leven bestaat – het begrip ‘dode materie’ zal ooit tot de verleden tijd behoren. En het is filosofisch helemaal niet aannemelijker te veronderstellen dat ‘stukje dode code zweven door dode materie en maken je ziek’ een betere verklaring is dan de mijne. Het verklaart juist helemaal niets, en mijn wereldbeeld verklaart tenminste het bestaan van dat stukje code: het is een hack vanuit een andere dimensie…

 


No, no: I am not a 'guru' of some sorts: I'm just a guy that happened to be succesful at fighting of the addictions dystopia had blessed me with.

Now I am devoting my time to helping others as a mycotherapist.

I know a lot about mushrooms and I have devised methods of employing them in your diet that will help your physical and emotional wellbeing.

If you experience problems and you think I might be able to help you, please go to my contact page and let's have a chat.

I wrote a book titled 'Amanita Muscaria: The Book of the Empress'. That book presents 'the big picture', the one you've perhaps been missing out on. It is the story of what really happened with humanity the last 1000 years, and how wild mushrooms came to be demonized, and how Amanita Muscaria/ Fly Agaric can help you regain your true self and at the same time make this planet a better place for everyone.

The book can be bought at regular dutch bookstores and soon at international bookstores too. And to be complete: you can also buy it from me directly using crypto. Just donate an amount of crypto to me that would equal about 33 euros and I will send you a signed copy:

If you want to donate me some crypto to help my cause (fighting the benzodiazepine epedemic) your contribution would also be most welcome.

I am also known as a writer and a poet. As of 2023 I have written about 18 books. Lots of them are available for free from my homepage: I have never been much of a kapitalist, and I believe that good poetry has a healing effect on people.

Drop me a line if you want to ask me something or collaborate on anything. I wish you a great life, and lots of luck and great guidance on the path you are walking.