How God Smells / Silencer

How God Smells / Silencer

HOW GOD SMELLS

His armpits smell like fresh bread.
His foot palms like horse seed from the best family.
His collar smells like potatoes and his underpants
like instant coffee. His money smells like clouds,

his dreams like solipsistic board meetings.
His angels smell like petrol. His wrath
smells like soap and so do his prophets and seers.
His toothpaste smells suspiciously like Tippex.

This is His World
and that world smells
of armpits, foot palms,
collars, knickers, money and dreams

and beyond that lie other worlds, far and near,
which, like Him, like a mad dog out of inability
chase after their own tail; to the extent that one
can at least speak of a tail in relation to worlds.

*

SILENCER

The old factory gate stands open,
its latch rusted in two on the ground.
The lexicon of human ruin still lingers
in the deserted corridors.

There the machines, there the conveyor belts.
Grooves etched like wounds on the earth.
The dust that rises with your strides
betrays the location of the foreman’s post.

If you squint your eyes for a moment, you can almost hear
the sickly light from the boardroom
still illuminating the halls.

Is it the rustle of the wind or does
someone tally coin, no longer muffled
by the dead-saving refrains?

Martijn Benders, from: Karavanserai, Nieuw Amsterdam, 2008
Part of the upcoming collection: The Book of The Poems.

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn