Is de Qat boom de echte paradijsboom?

Is de Qat boom de echte paradijsboom?

Op 21 februari 2024 ging ik een e-mailgesprek aan met Daniel van Rolling Stone Argentinië, waarin ik inzichten deelde over het concept “eten als een leeuw,” dat voor mij diep verbonden is met Gnostafarisme—een speelse draai aan het Rastafarianisme:

Gnosticisme richt zich op het zoeken naar Gnosis, of verborgen kennis, een zoektocht die weerspiegeld wordt in onze muzikale inspanningen. Wij betogen dat het ware “liefdesgras” niet cannabis is, maar Teff, het echte liefdesgras uit Ethiopië. Ons dieet bestaat uitsluitend uit injera, waarbij we brood en cannabis links laten liggen. Een andere vereerde Ethiopische plant is de Qat-boom, die floreert in zijn hooglanden. Verrassend genoeg wordt MDMA uit deze boom gewonnen, wat het de bijnaam “leeuwenvoedsel” oplevert. Misschien zijn wij ook wel puristen, die een dieet volgen dat een leeuw waardig is. Hoewel Rastafari een diepgaande beweging blijft, positioneren wij onszelf als haar grillige aanvulling, gesymboliseerd door een witte gorilla. Hoewel we Jamaica nooit hebben bezocht, dromen we ervan zijn rijke muzikale erfgoed te verkennen en te verbinden met zijn levendige bevolking—een land zo toepasselijk vernoemd naar zijn muzikale nalatenschap.

Deze week heb ik een video op YouTube geplaatst die enige aandacht trok, waarschijnlijk omdat het bij velen weerklank vond die lethargie ervaren door het consumeren van brood. Dit werpt licht op het bredere probleem met graan: de verminderde voedingswaarde en contaminatie met chemicaliën.

waarom je moet stoppen met brood (engelstalig)

Ethiopië, de wieg van de mensheid, pronkt met een struikachtige boom waarvan de bladeren, wanneer geconsumeerd, het paradijs zelf lijken te onthullen. Men zou verwachten dat diegenen die bekend zijn met het bijbelse verhaal van Adam, Eva en de verboden boom, gretig Qat in hun tuinen zouden planten. Deze plantgeest wekt diepgaande empathie op, bekend bij iedereen die heeft geëxperimenteerd met MDMA, 3MMC, of vergelijkbare substanties.

In mijn boek “Amanita Muscaria – het Boek van de Keizerin,” stel ik voor dat het scheppingsverhaal, zoals algemeen bekend, niet over de genesis van de wereld gaat, maar eerder de eerste drugswetgeving was, bedoeld om Europese stammen af te houden van Amanita Muscaria ten gunste van alcohol. In tegenstelling tot alcohol, dat volgzaamheid induceert, moedigt Amanita Muscaria tot verzet aan. Om Europa te kunnen christianiseren, moest deze paddenstoel gedemoniseerd worden, leidend tot een wijdverspreide wantrouwen tegen wilde fungi en het ontstaan van een bevolking afhankelijk van door de staat gesanctioneerde en in supermarkten verkochte ‘veilige’ opties.

Toch blijft de Qat-boom een hemels geschenk, tragisch over het hoofd gezien door velen: onze wereld had dichter bij het paradijs kunnen zijn in plaats van de dystopische visie die sommigen trachten te creëren.

Ik heb geprobeerd een tegenbeweging te initiëren, verbijsterd door het idee van “ecologisch bewustzijn” dat de eigen plantleraren van de natuur uitsluit onder wetten geworteld in racisme, wat leidde tot de massale opsluiting van zwarte individuen voor het bezitten van louter planten.

Gelukkig herziet de V.S. dergelijke beleidsmaatregelen, maar Europa blijft een nog strengere houding aannemen.

Het is tragisch, het wijdverbreide gebrek aan bewustzijn van iemands eigen conditionering. Alleen door deze geconditioneerde reacties af te werpen, kunnen we hopen enige echte verandering op deze planeet teweeg te brengen. Bij het observeren van discussies op Threads, waar netwerken ten onrechte als revolutionair worden beschouwd, word ik herinnerd aan het potentieel van eenvoudige, jaarlijkse bijeenkomsten rond de heilige boom om ware revolutie te ontketenen. In een wereld die doordrenkt is van opgewekt trauma, is er een dringende behoefte aan trauma-helende middelen zoals MDMA en haar varianten—substanties die kunnen onthullen dat de hemel hier op aarde is.

Terwijl we ons een weg banen door de complexiteiten van het moderne leven, dient de oude wijsheid van bomen en paddenstoelen als een herinnering aan ons spiritueel erfgoed. Ze staan centraal in onze overtuigingen, en bieden een brug naar het goddelijke en bevorderen een diepe verbinding met de wereld om ons heen. Door middel van muziek, cultuur en gedeelde ervaringen, streef ik ernaar deze band opnieuw aan te wakkeren, anderen uitnodigend om de rijke kennis en eenheid te verkennen die de natuur biedt.

Bomen en paddenstoelen zijn fundamenteel voor de menselijke ervaring. Ze zijn onze leraren en gidsen, geen dode objecten in een overgeconditioneerde wereld waar de mens de enige heerser is. Als mensen slechts hadden geleerd te luisteren naar de natuur, in plaats van haar stemmen als ‘hallucinaties’ te verbannen. Ik geloof dat we ontzettend veel kunnen leren van de Afrikanen, ook al worden zij helaas geteisterd door dezelfde neocon-geest. We zouden allemaal een inspanning moeten leveren om alle oorlogen te stoppen en naar onze eigen conditionering te kijken. Waarom gedragen we ons zoals we doen?

We zijn geprogrammeerd om ons zo te gedragen. En het is de verantwoordelijkheid van ieder individu om zichzelf te herprogrammeren totdat we weer in een echt paradijs leven.

Martijn Benders, 21-02-2024

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn