Brief over gebrek aan seculariteit

Beste Claartje Nicholas,

Dank voor je verantwoording waarin je te kennen geeft dat je meent dat
de Grote Poëzieprijs onafhankelijk genoemd kan worden, ondanks dat
deze door een commerciële onderneming wordt uitgevoerd. Je argument
boogt op het gegeven dat de activiteiten van jullie ‘School der
Poëzie’ geen directe raakvlakken lijken hebben met de prijs. Dat
jullie geen juryleden leveren klopt al niet, ik zie Thomas Mohlmann
overal prijken, maar mijn bezwaren zijn voornamelijk seculier: ik
geloof dat een met overheidsgeld gesponsorde nationale prijs geen
evangelisch karakter mag hebben.

Jullie school heeft dat overduidelijk wel: opgericht door de bekende
christen Huub Oosterhuis is het idee de scholen met poezie te
evangeliseren. Religie kreeg steeds minder grip op de jeugd, en dus
pogen de clericalen middels de literatuur invloed op jongeren uit te
oefenen. Dat kan door steeds maar onevenredig veel tijd aan religieuze
dichters te geven, het doen lijkende of het christendom springlevend
is, en we zien dan ook een onevenredig grote hoeveelheid christelijke
dichters middels deze constructies voor het voetlicht treden.

Dat soort evangelisatie is niet wat je moet willen als het gaat om een
landelijke poëzieprijs. Als bekend paganist neem ik aanstoot aan deze
constructie, immers, mensen die bekend zijn van 1000 jaar misbruik en
vervolging worden hier de teugels in handen gegeven, en als paganist
maak je door de religieuze agenda al meteen geen schijn van kans meer.
Dat is bijzonder kwalijk, zeker bezien de genocidale voorgeschiedenis
en de onderdrukking van pagans. Wanneer we het hebben over
‘inclusiviteit’ heeft dat enkel nut als de basis van de structuur ook
de seculariteit weet handhaven, en dat gebeurt hier met name niet.

Ook de grip van zwarte kousen netwerken op Universiteiten is wat ons
betreft een probleem: zie alleen al hoe de christelijke Jos Joosten uit
zijn geschiedschrijving de paganistische Astrid Lampe wegliet, of hoe
ondergetekende door de ‘geschiedschrijvers’ wordt weggelaten,
zogenaamd omdat deze witte oude mannen kunnen voorschrijven wat hip
zou zijn.

Nee, als oppersage van H.O.S.T. zie ik het als mijn taak op te komen
voor de paganistische dichters, en die maken in een religieus netwerk
dat hen traditioneel verduiveld en als concurrenten betracht geen
kans. Het was een slecht idee om de centrale poëzieprijs te koppelen
aan een religieuze school. Hoe we vanuit dit punt verder kunnen weet
ik niet, maar ik kan melden dat seculariteit op de agenda krijgen
zeker bezien ontwikkelingen in Turkije, Hongarije en Polen ons
voornaamste doel is momenteel.

Nee, seculariteit dient de democractische kernwaarde van ons bestel te zijn, om religieuze censuur en onderdrukking te voorkomen. Een wel heel grote vinger aan de patriarchie geven in het literaire bestel is verre van een lichtend idee, en iemand heeft op zijn stoel zitten slapen toen werd besloten een algemene literaire prijs aan een religieus bedrijfje te koppelen.

Met vriendelijke groet,

0-Sg Martinus Hogervorst-Benders
Hermetische Orde der Sages en Tryptamines.
http://orderofsages.com

Share:

More Posts

Operatie Kerstjoint

Het was een idee van mijn vader, die appte me een paar weken geleden, misschien was een joint roken een idee? Nadat de camera uitstond

Heilige Gelofte op Kerstavond

Ik vertelde Menno Wigman ooit eens dat ik een recensie over een bundel van me niet had gelezen(1), en dat kon hij niet geloven, dat

De Triomf van de Hokjesgeest

Te weinig mensen zijn zich bewust van het feit dat het systeem dat ons systeem voortbracht een ronduit fascistisch systeem was. Ik heb het nu

Zeg het met een plaatje

Zeg het met een plaatje. Jeroen Dera, Jos Joosten, Janita Monna, Carl De Strycker, de hele bekende jurybups, allemaal voldoen ze perfect aan het plaatje.