Zijn gedrag was niet goed

Ik herhaal: als we allemaal in de supermarkt die ellendige sinterklaasliedjes uit volle borst gaan meezingen zul je zien dat het binnen mum van tijd gedaan is met die traditie. Sinterklaasliedjes zijn nadrukkelijk niet bedoeld om mee te mogen zingen. Het ‘niet-meezingen’ is hier een verborgen culturele afspraak. Er mag een debiliserende overcultuur bestaan, maar je moet net doen alsof je dat niet merkt. De Nederlander wordt elk jaar maandenlang keihard getraind in precies dat: doen alsof je niets merkt van de debilisering.

Waarom is het zo dat men precies in Nederland zo’n debiliserende traditie heeft? Want kerstliedjes hebben dat infantiele helemaal niet. Er zijn dan ook steeds meer mensen die helemaal niets meer in het Sinterklaasfeest zien. Zelf denk ik dat achter het Sinterklaasfeest de religieuzen weer eens schuil gaan: er is een reden dat er in Nederland relatief veel religieuzen zijn en dat heeft te maken met indoctrinatie. Er zat dus weer eens iemand te slapen op zijn stoel, hoewel je dat niet echt kunt stellen want Nederland heeft nooit een goede vorm van secularisme gekend.

Seculier betekent dat je er op kunt vertrouwen dat de overheid neutraal is, en geen religieuze agenda uitvoert. Iets wat in ons bestel niet bestaat, de ene na de andere partij duikelt over elkaar heen om te verklaren dat ze uit hun joods-christelijke roots handelen, een volslagen bizar statement, want zoiets bestaat überhaupt niet.

Als paganist vind ik dit gebrek aan secularisme verschrikkelijk hinderlijk. Er is een reden dat de ‘nieuwe talenten’ op mijn vakgebied voor 70% christelijk zijn. Die religieuze netwerken hebben zich de literatuur toegeëigend om het onderwijs mee te kunnen evangeliseren. De ‘Grote Prijs der Poëzie’, een al even infantiele naam, bedoeld als een overkoepelende prijs maar in handen van? Het c-dichtertje Huub Oosterhuis en zijn religieuze netwerk, dat gedurende christelijke dichters selecteert om voor te lezen op scholen.

Is dat okay? Nee, dat is niet okay. Een door de overheid betaalde literaire prijs dient seculier te zijn, en niet een religieuze organisatie achter zich te hebben. Er is een reden dat ondergetekende nooit op ook maar enig groot festival werd uitgenodigd. Luister naar de religieuzen en ze zullen u vertellen dat dit aan ‘mijn gedrag’ zou liggen. Maar sinds wanneer moet een dichter zich op een bepaalde wijze gedragen om gehoord te mogen worden? Er is iets goed mis in Nederland, en het is hoog tijd daar eens verandering in te brengen.

Synchroniteit is je beste vriend: terwijl ik dit tiep verschijnt op meander een
stukje jezusreclame van de ‘Dichter des Vaderlands’:

wanneer we zaterdagmiddag om vijf uur sloten
zong hij rond het vijfde flesje heineken dat er een lichtje in zijn hart zat
en dat dat jezus was

Link

En zo kun je je lol op: Maarten van der Graaf, Joost Baars, Roelof ter Napel, de hele santekraam van nieuwe talenten blijkt verschrikkelijk christelijk, en hoe dat nu kan, hoe wat kan? We merken het niet, want wij zingen natuurlijk niet mee.

Mijn ‘soort’ (1)werd vroeger door de inquisitoren op de brandstapel gezet. Tegenwoordig zijn we echter beschaafd, en mag de verstokte reli Jos Joosten mij gewoon wissen uit de literatuurgeschiedenis, want zo gaan beschaafde mensen om met delinquenten. Want dezelfde religieuze netwerken die de literatuur in de houdgreep hebben wisten dat ook op Universiteiten voor elkaar te krijgen: ook daar is elke vorm van secularisme haast boosaardig afwezig.

(1) Ik ben officieel ingewijd als tempelier en dus deel van een religieuze minderheid. De tempeliers hadden net als andere religieuze groeperingen te maken met stevige vervolging, zie bijvoorbeeld het lemma over Jacques de Molay op wikipedia. De religieuzen zullen u wijs pogen maken dat het iets te maken heeft met ‘talent’, maar als dat zo is moeten ze eerst aantonen dat Piet Gerbrandy, Gerrit Komrij, Erik Lindner, Edwin Fagel en een hele waslijst aan andere critici niet deugden, zie mijn kritieken pagina

Wie beweert dat ik ondanks die kritieken mag worden geomitteerd uit de literatuurgeschiedenis is een – tja, hoe noem je dat? Een curieus schepsel. Met een ongetwijfeld prachtige mijter op en een voorliefde voor het infantiliseren van de bevolking.

Stelling: wat experimentele literatuur is moeten we laten bepalen door witte oude mannen die een paternalistisch wereldbeeld hebben en dat wereldbeeld duurzaam willen promoten. Eens? Oneens?

Een kenner van experimentele literatuur. Hij leerde het hele oeuvre van Bordieu uit het hoofd om zijn gemeenschap van dienst te kunnen zijn. Waarom is de man nog niet geridderd? Zou het dan toch de palestinasjaal zijn?

Share:

More Posts

Operatie Kerstjoint

Het was een idee van mijn vader, die appte me een paar weken geleden, misschien was een joint roken een idee? Nadat de camera uitstond

Heilige Gelofte op Kerstavond

Ik vertelde Menno Wigman ooit eens dat ik een recensie over een bundel van me niet had gelezen(1), en dat kon hij niet geloven, dat

De Triomf van de Hokjesgeest

Te weinig mensen zijn zich bewust van het feit dat het systeem dat ons systeem voortbracht een ronduit fascistisch systeem was. Ik heb het nu

Zeg het met een plaatje

Zeg het met een plaatje. Jeroen Dera, Jos Joosten, Janita Monna, Carl De Strycker, de hele bekende jurybups, allemaal voldoen ze perfect aan het plaatje.