Love grief / Cold / Wrell / On a shoestring

Love grief / Cold / Wrell / On a shoestring

Love grief

My friend said: it will be fine, stay calm.
Study how to make yoghurt.
It will come all by itself after the infection.

Let it rest
in a friendly environment
with pleasant temperature.

My friend is a Turk.
They like to put yoghurt on everything.

I’m Dutch, I believe in plumping.
You have to rock a lot for that.

Turks know it as ‘Ayran’, but it has lower status.
You swim to paradise through the yoghurt lake.
Ayran they drink in hell, among politicians
and sheep intestines.

I tried it,
up to my neck I was in the yoghurt lake,
but I can’t see a gate to heaven
without rattling it vigorously.

*

Cold

I turelur with two jumpers on
but should be wearing fifty like an owl.
The world’s bursting with arrogant cities
who don’t want to know about my cooing
because the night is one big
terrible jumper full of owls.

*

Wrell

Now that I am in towed in
by friends who mean well,
from a world that is not mine,
I slide felts across the bar and cock
against the cleavage of death
that refuses the tip of my soul.

Everything is prancing in the wrong direction.
Urinals shake out their dead ass heads
over emptied whistles. Closing time beckons.

You see a diamond lord swaggering
in the battery acid light of a facade.
The fog dense like the wrell.

*

On a shoestring

It’s christening death with postcards.
The humming of doom
over endless saved stamps
in grandma’s drawer. The golden weights
chasing a heartfelt word,
a lone cocksfoot on a paragraph.

Blacker than death’s monotonous chip fork,
lonelier than bicycle racks in the rain,

they demolish swimming pools again,
neighbourhood pubs lock up,
windows boarded up everywhere,
ticket machines, mudsocks.

*

All poems from ‘Sauseschritt’, Martijn Benders, 2015

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn