Love on the spectrum (2): the evaluation circuit

Love on the spectrum (2): the evaluation circuit

In the intricate landscape of the human brain, the evaluation circuit emerges as a critical component, particularly in the context of autism. This article explores the nuances of this circuit and its implications in both autistic and general populations.

Autistic individuals often experience an incessant activation of their evaluation circuit. This phenomenon leads to constant, unnecessary evaluations of various aspects of life, contributing to a state of perpetual restlessness. Contrary to popular belief, the social difficulties commonly associated with autism are not the root cause but rather a consequence of this overactivity.

The perpetual engagement of the evaluation circuit in trivial matters not only causes restlessness but also hinders social interactions. This restlessness, misunderstood as poor social skills, is a direct result of the overactive circuit. This realization shifts the focus from social skills training to addressing the underlying neural activity.

Educational systems currently fail to address this overactive circuit, leaving many individuals with an underutilized evaluation system. This underutilization manifests in various forms, such as the misinterpretation of internal critical voices as depression. In reality, this inner voice is the evaluation circuit performing its function, assessing the quality of one’s activities and thoughts. Modern society’s misunderstanding labels this as depression, urging individuals to suppress it with medication rather than understanding and harnessing it.

The article emphasizes that true artistic and intellectual potential lies in embracing and refining this internal voice, rather than stifling it. For instance, in the realm of poetry, the journey to authenticity involves nurturing this critical voice to refine one’s craft, contrasting starkly with the societal trend of suppressing it with medication.

Autistic individuals, the article posits, might be further along in understanding this concept than the general population. Their overactive evaluation circuit, while causing restlessness and social challenges, also positions them closer to realizing their artistic potential. The article cites the example of James B. Jones, whose struggles in romantic endeavors were attributed to his relentless evaluation circuit, preventing him from finding peace and consequently, love.

This is a summary from the original argument, which can be read on substack:

Love on the Spectrum (2) – the evaluation circuit

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn