Poems: Haydar goes to… and Icons of the Big City

Poems: Haydar goes to… and Icons of the Big City

HAYDAR GOES TO ISTANBUL TO BUY A PEACOCK

I know of no city in this world that is less
acquainted with philosophers. Don’t approach her
by railing against the merchants because she’ll parade
in her mirrors. Don’t approach her with gifts,
believe me, there are dreams you shouldn’t pack,
better save the heaviness for the swan back home who was never
fond to be a water-ass. And taps
that drop spills  slowly but they don’t cry,
or old walls of water that smell of newspapers.

Newspapers, a thousand years of newspapers, as if the moon
was once a house of cards, erected|
from the dollop of heaven where one
has time enough for that sort of thing.

And tired of the howling of dogs
she came swirling down from heaven.
Man came and began to collect precious
stuff in her belly of which
the Bosphorus, that languid candy ass,
dances off a little lick every year.

There she lies now. Leave your blarkers home because
the hoary wind will rise to take the hounds away:
rather bring food, cats, tea. Haydar,
if you want to buy a peacock here, don’t forget
that your wife like a house of cards
cannot tolerate your faithful eyes.

Rather sit along the quay for a while and watch
at the thousands of ships that like fans
cover the countenance of a sad consort.

*

ICONS OF THE BIG CITY

An old gramophone blares in the light,
cranked by peanut vendors, shoe shiners, fishermen.
People find balance like vintage acrobats
who still spare each other. They rust away
on crates like pigeons in weathered gutters,
under the randomness of uprooted phrases
their torpor strikes daily.

But it is this transient, glittering decay
that gleams on early evening windows and waves.
Tiredly reeling, merchants know
that at night the coughing lights
of mammoth tankers watching in the distance,
who like blind giants themselves never
enter this mirage, because once upon a time,
in the distant past, shoe shiners
got nightmares of that.

The light of reason cries out,
morning mog sweeps
through the streets. The yellow fever
of pressing taxis shows its
fined countenance to the tiles again.

On the mossy steps of the metro
an old man stands singing in front of a bowl
as if his song is a fishing rod and our ears are
betoethed, covetous fish.

Martijn Benders – both poems are from my debut collection ‘Karavanserai’, Nieuw Amsterdam, 2008.
They will be available as part of my collected works in English named ‘Tract of the Sun’.

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn