Terug in de oerbossen

Terug in de oerbossen, werkende aan het tweede deel van mijn Amanitaboek, en dan met name een 15 pagina’s lange Ode aan de Stilte, een vertaling van een werk van Edna St. Vincent Millay.

Wat miste ik deze machtige bomen

Verder het heuglijke nieuws dat mijn gedichten een Poolse vertaling gaan vinden, over een tijdje daar meer over, maar het doet me deugd dat ik in een land met zo’n prachtige literaire cultuur te lezen zal zijn.

Lopende door de oerbossen en schrijvende aan mijn boek bedacht ik hoe de truc die de klerkjes (in het Engels heet het the clergy – het is de beste naam voor de wezentjes waarmee we van doen hebben) – ik bedacht me hoe die klerkjes het voor elkaar kregen om mensen die gewend waren samen uitzinnig te dansen rond een vuur in een stenen gebouw te krijgen om aldaar te jammeren met elkaar. Natuurlijk, je vervangt de roesmiddelen met vuurwater, dat is trucje nummer 1, maar er is meer voor nodig om die mensaap het gebrek aan de bossen te compenseren. Enorme kathedralen – om precies dat gevoel te imiteren dat je hebt als je in zo’n oerbos rondloopt – het ervaren van je eigen nietigheid. Maar dit keer niet in relatie tot de natuur…maar in relatie tot de klerkjes!

Rond het jaar 1000 begon de eerste campagne van de Saksische varkensboeren die het Romeinse rijk hadden overgenomen. Het verbannen van paddenstoelen en een paar honderd jaar later, toen bleek dat de mens en masse de stupide richting was opgegaan – toen waren de kruiden aan de beurt en begon men alle kruidenvrouwtjes en kruidenkennis op te stoken.

Dat is de reden dat ‘het westen’ een paddenstoelfobische cultuur heeft. Er werd hier een farm geschapen, een pharmacy. Maak alles dood wat natuur is, creeer een afhankelijkheidsrelatie, maak van de mens een vleeseter in plaats van een paddenstoelsnoeper. Ga je nietig en depressief voelen in een stenen gebouw in plaats van vrolijk dansen bij het kampvuur. En voor wie als een echte mensaap nog twijfelt aan het idee dat er iets niet klopt in de aansturing van alles – Google ‘Titaniumdioxide’ eens en bedenk je dat al een 70 jaar lang alle medicijnen spierwit worden gemaakt met dit kankerverwekkende middel terwijl dat geen enkele functie dient (behalve een pervers-religieuze) …

In mijn boek meer over dit alles. Ondertussen hebben de Saksen/Angelsaksen weer nieuwe onzin weten verzinnen om hun verderfelijke rijk te vergroten. Deze documentaire mochten we bijvoorbeeld van Pathe niet zien, ik heb hem wel gekeken, en de bezwaren die de virologen en immunologen te berde brengen heb ik in de eerste maanden van deze ‘crisis’ al allemaal gewogen, maar het is belangrijk ze nog eens op een rijtje te zien voor mensen die geen functionerend evaluatie-circuit meer bezitten:

https://rumble.com/vx9n3f-gideon-op-zoek-naar-de-waarheid.html

Het meeste moeite heb ik met de goedkope psychologische massaverklaring van Mattias Desmet. Dit omdat het zo’n open deur is en een wel heel minimale opnieuw verpakken van oude terminologie – mijn bezwaar is heel eenvoudig: als die theorie van Desmet correct zou zijn zou er helemaal geen censuur en manipulatie nodig zijn – met andere woorden: de theorie doet alsof dit allemaal een natuurlijk psychologisch fenomeen zou zijn maar in werkelijkheid hebben we van doen met een heel gevaarlijk soort hersenspoeling welke helemaal geen natuurlijke psychologische oorzaak heeft – die ‘natuurlijke oorzaak’ is precies nog onderdeel van het spoelprogramma.

En nee, ik ben geen FVD stemmer. Maar je moet stekeblind zijn om achter oorlogsmisdadigers als Tony Blair te willen aanhobbelen naar iets wat ze in deze documentaire eufemistisch een ‘top down’ maatschappij noemen maar wat gewoon een fascistische wereldorde is.


No, no: I am not a 'guru' of some sorts: I'm just a guy that happened to be succesful at fighting of the addictions dystopia had blessed me with.

Now I am devoting my time to helping others as a mycotherapist.

I know a lot about mushrooms and I have devised methods of employing them in your diet that will help your physical and emotional wellbeing.

If you experience problems and you think I might be able to help you, please go to my contact page and let's have a chat.

I wrote a book titled 'Amanita Muscaria: The Book of the Empress'. That book presents 'the big picture', the one you've perhaps been missing out on. It is the story of what really happened with humanity the last 1000 years, and how wild mushrooms came to be demonized, and how Amanita Muscaria/ Fly Agaric can help you regain your true self and at the same time make this planet a better place for everyone.

The book can be bought at regular dutch bookstores and soon at international bookstores too. And to be complete: you can also buy it from me directly using crypto. Just donate an amount of crypto to me that would equal about 33 euros and I will send you a signed copy:

If you want to donate me some crypto to help my cause (fighting the benzodiazepine epedemic) your contribution would also be most welcome.

I am also known as a writer and a poet. As of 2023 I have written about 18 books. Lots of them are available for free from my homepage: I have never been much of a kapitalist, and I believe that good poetry has a healing effect on people.

Drop me a line if you want to ask me something or collaborate on anything. I wish you a great life, and lots of luck and great guidance on the path you are walking.