To my dear readers – two poems

To my dear readers – two poems

2023 will be the year I will translate most of my work into English.
I will make it all available for free, so if you like my poetry, be sure to
check back because I will post a poem every day from my collection ‘Traktaat of the Sun’.
Today two poems, both from my first book, Karavanserai:

THE DEAD

The dead never fully departed from us.
When we slumber, they slip
into old habits. They count hoarded coin
under the bed, comb their lacquered  hair
straight or discard rubbish bags. Everything with

unshakeable routine. We, who are but their
faint memories, lie supine in bed,
ablaze with dreamy fires in our heads
that transport them back home.

When their shadowy thoughts,
which are slight but spare nothing,
falter for a moment with doubt,

they extend their frayed hands
into our dreams
to warm themselves, perchance,
or somehow still cling to belief,

to extinguish this only light they know
until all is dark and sleep presents itself
with open curtains.

Martijn Benders, from: Karavanserai, Nieuw Amsterdam Publishers, 2008

ETERNITY

Eternity has many rivals.
The holidays, for instance.

The primary conduit
for eternity is love.

Stranded
between heaven and hell,
people book each other
unceasingly, but

luckily, boredom offers
a foothold and reveals its
principal shareholder: the sea,

with its splintered bars
like a bar code,

that resists our
hostile takeover.

Martijn Benders, from: Karavanserai, Nieuw Amsterdam Publishers, 2008

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn