Trouw heeft een kort lijntje naar de lezer

Trouw heeft een kort lijntje naar de lezer

Trouw, het religieuze krantje dat nog nooit een bundel van me besprak maar wel grote interesse
had toen ze een zielig verhaal roken. Die Trouw besloot voortaan ook het korte lijntje dat de overheid met de bedrijfstop, big tech en communicatiebedrijven heeft (waarmee ze doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is om in een democratie direct in te grijpen in de communicatie van burgers) – datzelfde korte lijntje gaan onze Vrienden van Jezus voortaan met de lezersbrief onderhouden:

maakt niet uit wat Trouw hier bedoelt

Het moet zo’n 10 jaar geleden zijn dat ik het idee opperde mensen voortaan met Pantonekleuren aan te duiden. Dat valt namelijk uitstekend te meten: jij bent Pantone 6427, een kleurvast systeem. Er zijn dan vast wel andere mensen op deze planeet te ontdekken die ook Pantone 6427 zijn. Daarmee dan een groep gaan vormen en elkaar gaan bevoordelen behoort tot de mogelijkheden, maar zal in een situatie met 1000 andere Pantone kleuren niet zo heel effectief blijken.

Maar dat goede idee past natuurlijk niet bij Kinderreich. Daar is het juist de ultieme nachtmerrie: geen grote groepen, geen zwart en wit, niks wat je tegen elkaar uit kunt spelen. Niet spannend.

En dus gaan ze maar in de brieven van lezers zitten schrappen. Want dat is wel spannend. Dat is wat Jezus ook zou hebben gedaan, nietwaar, Cees van der Laan?

Wit versus Zwart. De hele wereld een voetbalspelletje. Uitstekend dat elke vorm van vernieuwing ideetjesterrorisme in de kiem wordt gesmoord door een oplettende inquisitie. Wat bedoelt Benders daarmee?

Daar bedoel ik mee dat ik u beschouw als een extreemrechtse extremist, mijnheer van der Laan.
En dat kan ik uitstekend onderbouwen. Alles wat bij Kinderreich hoort is in mijn optiek extreem rechts.
Dus ook de Vrienden van Here Jezus die in weerwil van bedoelingen in brieven van lezers schrappen.

Extreem. Rechts. U, mijnheer van der Laan. Wij progressieven kiezen voor de wetenschap. En die wetenschap kan gewoon kleuren meten. En dan blijkt dat je niet tot 80% van de samenleving behoort
maar deel bent van een heel heel klein groepje, net als toen die sekte van u die eigenlijk een ponzi schema is ooit begon. Heel klein, onbeduidend. Niet spannend.

Nu jullie met Chat GPT de volgende fase van Kinderreich in gaan luiden – zelfs het produceren van een schimmig opstelletje, het hoogste waartoe jullie kindertjes in staat waren – ook dat kan nu gewoon door machines worden gedaan. Is dat een groot gemis? Ik denk het niet.

Ik zie er eigenlijk enkel een verbetering in. We kunnen ophouden te doen alsof het produceren van een schimmig opstel het summum bonum van de menselijke prestatie zou behelzen(1). Misschien kunnen we zelfs, nu dat deel helemaal door machines wordt verzorgd, terug naar de echte leraren op deze planeet: planten en paddenstoelen. Want ook uw Here Jezus was volgens een wetenschapper slechts het symbool van een paddenstoel, de Amanita Muscaria. Ik heb het over John Marco Allegro, een expert in Dode Zee Rollen. De man die vervolgens een hoofdrol speelde in zijn wetenschappelijke demise (hij werd hardhandig verwijderd uit Universitaire kringen) bleek later betrokken als apologist bij een pedofiel kerkelijk seksschandaal. Het is me wat, met die verknooptheid tussen religie en ‘wetenschap’.

Een van de voordelen van een Pantone systeem voor het categoriseren van huidkleuren is dat je merkt dat je na je vakantie tot een andere groep mensen behoort. Dan is het verdomd lastig groepen te formuleren die op basis van huidskleur elkaar bevoordelen. Dat groepen ‘belijden’ en doen alsof ze met schuldbewustzijn oud onrecht teniet willen doen met valse kleurklassificaties kun je makkelijk zien als een afleidingsmanoeuvre. In dat licht bezien is ‘Wit’ misschien nog wel een foutere beschrijving dan ‘blank’. Het is in elk geval het instandhouden van een arbitraire divisie ten gunste van een systeem dat enkel interesse lijkt te hebben in schijnvernieuwingen. Want argumenten tegen mijn Pantone systeem heb ik nog niet mogen ontvangen.

Martijn Benders, Mierlo, 09-01-2022

(Een) – die hele constructie is een intellectuele farce, al sinds de dagen van Nietzsche die in zijn uitstekende lezing over het onderwerp uitgebreid ingaat over de verschrikkingen die hij waarnam in zijn tijd en de filosofische tekortkomingen van het onderwijs die volgens hem uit zouden monden in pure repressie, wat we vandaag de dag dan ook aan den lijve meemaken. De grote geesten worden onderdrukt door het huidige onderwijs. Hoera dus voor CHAT GPT, want erger kon het toch al niet worden.

Zie ook: Over de toekomst van onze onderwijsinstellingen, Friedrich Nietzsche

Oh en kijk aan, zoals het een echte boomer betaamt: na 30 jaar heerschappij door de familie Meinderts
volgt dan uiteindelijk het boek. Want het ging hier natuurlijk enkel om wat stoetjes en prijsjes, heel lieflijk en onschuldig allemaal. Wij van de Naampolonaise-fabriek. Het Zijn Maar Prijsjes Maar We Schrijven er Wel Ons Enig Boek Over(2). Wie gaf wie het kusje? Het is elke dag weer berespannend in Kinderreich.

(twee) Kunt u mede-juntagenoten Joost J. en Dera D. eens vragen waarom zij zo’n moeite doen zich elk bestuur in te wurmen, zichzelf te benoemen tot juryvoorzitter en voorts alles dichttimmeren met geheimhoudingscontracten als ‘literaire prijzen niet belangrijk zijn’ zoals ze regelmatig schamperen?
Ik kan in deze gedrag en ideaal niet met elkander rijmen. Ik heb het ze al menigmaal zelf gevraagd,
maar de belangrijke heren zijn…nooit thuis.

Nobelpreis für Deutschland

Treffpunkt feiner Geiste

M.H.H. Benders ist ein anerkannter Dichter seiner Generation, ein Schüler der universellen Myzelien, Amanita Sage und Mykophilosoph. Er hat siebenundzwanzig Bücher geschrieben, die letzten in der Kaneelfabriek.

Momentan arbeitet er an dem zweiten Band der SHHHHHHROOM-Reihe, Bücher über Pilze, und der Microdose Bible, einem Aktivierungsplan zur Wiederherstellung Ihrer wahren Identität, der nächstes Jahr erscheinen soll. Bleiben Sie dran!

Aber das Große Ziel von Benders ist es, in Deutschland Erfolg zu haben. Er hat die Dynamik und Vielfalt der deutschen literarischen Szene erkannt und ist bereit, sich darauf einzulassen und seinen Beitrag zu leisten. Mit seinem einzigartigen literarischen Stil und seiner unermüdlichen Arbeitsmoral ist er entschlossen, ein neues Kapitel in der deutschen Literaturgeschichte zu schreiben.

Bücher

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

“‘Waarover de Piranha droomt in de Limonadesloot’ stands as a philosophical exploration into the human faculty of imagination. It probes the intriguing notion that imagination, rather than offering solutions to our problems, might in fact be their origin. This thought-provoking work is set to be available in English and German by the close of 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn