Unraveling the mind: the real cause of autism?

Unraveling the mind: the real cause of autism?

Introduction: The Undervalued Power of Inquiry

In a world where knowledge is power, the ability to question effectively stands as a profound skill. Yet, in our current society, the essence of true philosophical thought is often overshadowed by the mundane rituals of standard education. Here, we delve into the contrasts and implications of this reality.

The Human Brain: Evolution and Modernity

Over the last 3000 years, a little-known fact remains: our brains have gradually become smaller. Contrary to popular belief, this isn’t a simple result of modern lifestyles requiring less brainpower. My book, ‘Amanita Muscaria – The Book of the Empress,’ proposes a strikingly different viewpoint, focusing on the critical role of diet, particularly the exclusion of wild mushrooms, in this cerebral evolution.

Connecting to Autism: A Growing Concern

A startling statistic has emerged in recent decades: a nearly fivefold increase in autism diagnoses. This surge, often unaddressed in public discourse, raises crucial questions about our understanding and response to this condition.

The Visual Cortex Hypothesis

My hypothesis suggests a unique connection between the overstimulation of the visual cortex, due to relentless media exposure, and the resultant imbalances in brain function. This constant visual bombardment, I propose, leads to the compression of other critical brain areas, altering our neural networks in unforeseen ways.

Over mij

Martijn Benders publiceerde zesentwintig boeken, waarvan achttien in het Nederlands. Door critici als Komrij en Gerbrandy is hij tot een van de grootste talenten van zijn tijd benoemd. Hij schreef ook drie filosofische werken waarvan eentje in het Engels over de Amanita Muscaria, de Vliegenzwam. Publicerend op het internationale podium van The Philosophical Salon kreeg hij ook internationaal erkenning als een van de meest bijzondere denkers van Nederland.

Boeken

Er bestaat een aanzienlijke groep linkse individuen die zich krachtig verzette tegen het heersende corona-verhaal, waaronder enkele van ‘s werelds vooraanstaande filosofen, zoals Agamben en Kacem. Dit standpunt werd echter sterk gecensureerd en in een kwaad daglicht gesteld door wat men ‘neocon-links’ of ‘woke-links’ noemt, als behorende tot iets dat enkel geassocieerd zou worden met wat zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. In mijn boek bespreek ik de redenen achter deze acties, de onderliggende motieven, en hoe dit kenmerkend is voor een nieuwe vorm van fascisme die erop uit is om de macht permanent te grijpen.

Het middenstuk van het boek wijdt zich aan poëzie. Het bevat een prachtige selectie van gedichten uit het Middellandse Zeegebied, van dichters uit Turkije en Griekenland, die gevangen zijn genomen en gemarteld door het regime.

Het laatste deel van mijn boek is een manifest tegen het literaire nihilisme, zoals dat tot uiting komt in het Letterenfonds. Het onthult hoe dit fonds gedomineerd wordt door een groep christenen en ‘wokies’, wat onwenselijk is in een vrije samenleving.

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

Jij hebt geen tijd dit te lezen, maar dat is omdat je allang geen mens meer bent. Leefde er wel nog iets van de originele persoon in jou, de
oude mycelia van de kindertijd, dan zou je van dit boek heel wat opsteken, sterker nog zal het misschien met zijn magische kennis je meest nuttige bezit worden. Een boek over de menselijke fantasie, en
hoe deze in de ijzeren greep wist te raken van transdimensionale kakkerlakken. Voorts ook nog magische tips om je leven en je tijdsversnelling substantieel te verbeteren, en ook maakt M.H.H.Benders nog even luchtig gehakt van de hele Nederlandse literatuur, wat wil je nog meer!

Facebook
Twitter
LinkedIn