Verandering op til!

Verandering op til!

Langzaam, heel langzaam, begint er toch een tegenbeweging te ontstaan tegen Woke met een scheutje Jezus.

Steeds meer mensen vragen zich af waarom we al vijftien jaar hetzelfde jurylid – tevens bestuurslid en voornaamste donateur en begunstigde in de jurybankjes zien zitten: Schoolmeester Dera.

Ook Dera begint dat aan zijn water te voelen, dus een recente ontwikkeling is dat die literaire juries steeds groter worden.

Na Dera & 2, Dera & 3 en Dera &5 is er zelfs al de eerste variant van Dera & 8 gesignaleerd. Hoe kan iemand het in zijn hoofd halen zulke enorme veelzijdigheid als een vorm van tirannie te verkopen!!! Nog even en we zijn doorgeevalueerd naar Dera PLUS 100, Dera PLUS 15 miljoen desnoods, leest u even mee:

Overigens staat de machteloosheid van taal natuurlijk voorop. Tegelijkertijd kunnen we alleen maar uitspraken doen over de poëzie als alternatief, als we lezersgericht onderzoek uitvoeren. Wat doen teksten nu eigenlijk echt met mensen? Ik vind dat zelf de spannendste vraag voor de literatuurwetenschap, al helemaal als je postcritique met empirisch onderzoek verbindt.

Machteloosheid van de taal en daarom lezersonderzoekjes, om een soort populistische brij de regie te geven zoals het een echte moderne bestuurder betaamt. En daarom hebben we ook nog maar 1 autoriteit van node, schoolmeester Dera, de man die de lezersonderzoekjes schrijft en verstrekt, en daarna de boeken selecteert die gelezen dienen worden. Een mooi rond cirkeltje. Maar populisme tot en met.

Toen deze twee leraren een staatsgreep pleegden op de consensus hebben ze geen lezer wat gevraagd. Deze lezer in elk geval niet. Langzaam verdwenen alle dichters en schrijvers uit Letterenland, en bleef alleen deze Hooggeleerde Poetin over, afgestudeerd op analyse van het taalgebruik in een of ander tv programma. Leuk.

Ik geloof dat deze lezer niet zo heel tevreden is. Wat gaan de moderne bestuurders daar aan doen?

Zelf blijf ik maar parallellen zien met een andere schoolmeesterachtige crisis. Eeuwige pedanterie als laars in het gezicht. Laten we het echte probleem liever bij de naam noemen: dit is een crisis die veroorzaakt werd door
een sterk gedevalueerd schoolsysteem dat in handen wist vallen van een klein groepje netwerkers.

Wat gaan we daaraan doen?

Er staan wat staatspiramides en je ziet mannetjes daarin een zekere positie bezetten en die positie dan te gebruiken om dichtertje te gaan spelen. Dat is allemaal mooi en aardig, tot je beseft dat die mannetjes ook nog eens met elkaar hebben afgesproken dat ze elkaar goed vinden, en dat die ‘universitaire consensus’ op den duur de enige mag zijn die nog bestaat, dit natuurlijk ten faveure van het eigen succes.

Een alternatief zou zijn dat je een ECHT dichter tot hoogleraar benoemt, in plaats van dat je het mannetje dat een 8 voor Nederlands wist halen laat opklimmen, de stoel bezetten en het dichtertje spelen van staatsgeld.

Denk daar eens over na. Een echt dichter als hoogleraar. Iemand die echt veel van taal weet.
Iemand die je benoemt op basis van echte vaardigheden. Wat een wereld van verschil zou dat zijn.

En dan heb je natuurlijk nog dat befaamde ‘niveau’. Om een voorbeeld te geven, ik snap werkelijk niets van het ideetje dat je mensen ‘gevaccineerd’ gaat noemen op basis van een aantal verschillende prikjes waarvan niemand echt kan zeggen hoe lang ze werken. Gevaccineerd? Wie zegt dat? Wie zegt dat jij daadwerkelijk immuniteit hebt tegen…wat precies? En toch zie je ze over elkaar buitelen, de leraartjes, de ‘wetenschappers’, het ene grafiekje na het andere met ‘gevaccineerden versus ongevaccineerden’.

Dat is helemaal geen echte wetenschap. Dat is boerenbedrog. Nog een voorbeeld. Mondkapjes zouden 2% meer bescherming tegen het virus bieden. Nou nou, dat klinkt interessant. Maar wat liet men compleet buiten beschouwing? Het effect dat afdoende zuurstof heeft op de gezondheid en de weerstand. Men doet net ALSOF dat niet bestaat.(1)

En dan kan ik niet anders dan een conclusie trekken. Nepwetenschap, die enkel kan bestaan door het negeren van bepaalde feitjes.

Als dan bovendien uit gedegen onderzoek van je eigen onderzoeksjournalisten blijkt dat de ‘experts’ die je aansturen
een heel stevig zakcentje verdienen aan testjes dan is alweer een cirkeltje heel mooi rond. Het is leuk geweest met deze pedanterikken. Breng de echte wetenschap en de echte dichters terug.

En lees mijn boek: Waarover de Piranha droomt in de Limonadesloot. Want de situatie is ernstig, ernstiger dan je nu kunt vermoeden.

  1. Het effect van zuurstof op de gezondheid en een gezonde weerstand is enorm.(2) En dat maakt het niet enkel verschrikkelijk onverstandig om mondkapjes te dragen maar ronduit crimineel om dit bij kinderen te verplichten op basis van een heel heel slecht onderzoek. Want je kunt ABSOLUUT niet het effect van goede zuurstof buiten beschouwing laten, wie dat wel doet is helemaal niet meer met echte wetenschap bezig.
  2. Het is, vrees ik, zo erg gesteld dat je zelfs dit volstrekt voor de hand liggende keiharde FEIT nog moet uitleggen voor de dopaminescannertjes. Zonder zuurstof word je veel en veel sneller ziek. Wie dus ervoor zorgt dat de bevolking een chronisch zuurstofgebrek ontwikkelt is geïnteresseerd in het laten prevaleren van ziekte. Wie testjes publiceert over mondkapjes zonder het effect van zuurstof op de gezondheid in beschouwing te nemen is een akelig manipulator.

Nobelpreis für Deutschland

Treffpunkt feiner Geiste

M.H.H. Benders ist ein anerkannter Dichter seiner Generation, ein Schüler der universellen Myzelien, Amanita Sage und Mykophilosoph. Er hat siebenundzwanzig Bücher geschrieben, die letzten in der Kaneelfabriek.

Momentan arbeitet er an dem zweiten Band der SHHHHHHROOM-Reihe, Bücher über Pilze, und der Microdose Bible, einem Aktivierungsplan zur Wiederherstellung Ihrer wahren Identität, der nächstes Jahr erscheinen soll. Bleiben Sie dran!

Aber das Große Ziel von Benders ist es, in Deutschland Erfolg zu haben. Er hat die Dynamik und Vielfalt der deutschen literarischen Szene erkannt und ist bereit, sich darauf einzulassen und seinen Beitrag zu leisten. Mit seinem einzigartigen literarischen Stil und seiner unermüdlichen Arbeitsmoral ist er entschlossen, ein neues Kapitel in der deutschen Literaturgeschichte zu schreiben.

Bücher

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

“‘Waarover de Piranha droomt in de Limonadesloot’ stands as a philosophical exploration into the human faculty of imagination. It probes the intriguing notion that imagination, rather than offering solutions to our problems, might in fact be their origin. This thought-provoking work is set to be available in English and German by the close of 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn