Verslag Waardstoel Viering

Op de zonnewende van 21 juni 2022 vond er in de magische bossen van Moerhalla, vlakbij waar Xarfugia haar wortels heeft een Waardstoel-viering plaats, in het bijzijn van Amanita Chanter en Sage Martinus. Op de viering waren 8 sages aanwezig, waarvan er zes op het moment van de viering nog nooit de Waardstoel tot zich hadden genomen.

Uit mijn communicatie met de paddenstoel en de bomen bleek dat de Waardstoel niet zo veel heeft met het woord ‘ceremonie’ en dat zij dat cerebrale en priesterachtige liever achterwege laat en ziet dat de Waardstoel een viering krijgt, omdat een viering dichtbij de oorspronkelijke bedoeling van deze magische drank ligt en het stijve, ceremoniële aspect niet zo bij de paddenstoel hoort.

Daarom hebben Amanita Chanter, Sage Wendy en Sage Pieter samen een viering op touw gezet gedurende de Zonnewende 2022. Acht deelnemers van wie er voor zes deze paddenstoel een eerste kennismaking was. Amanita Chanter had een ambrosia gebrouwen die aardig potent bleek, en zo nam de viering zijn aanvang en bleek inderdaad dat dit de juiste setting is voor het proper laten werken van dit oeroude geneesmiddel. Het definitieve verslag volgt later, met ook de ervaringen van de verschillende sages erin verwerkt, hier alvast wat foto’s van de heuglijke viering:

Sage Martinus en Amanita Chantress
Sage Johanneke gaat rond ter zegening met een speciaal stafje
Sage Wendy aan het powerontbijt met Čestmir Bergsma
Rood met wit, een magisch gebakje, durven we dat te eten. Sage Wendy?

Ik wacht even de verslagen van alle deelnemers af maar ik kan alvast melden dat deze nieuwe opzet
een groepsverzamelpunt wist scheppen zoals ik dat niet eerder zo heb gezien met vergeestelijkte
middelen. Binnenkort een uitgebreid verslag, maar mag ik iedereen alvast een schitterend
nieuw jaar wensen, met veel liefde en met geweldige vieringen.

Sage Martinus

By their fruits shall ye know them
M.H.H. Benders is a most recognised poet of his generation, a student of the universal mycelia,  Amanita Sage and party leader of the Dutch 'Woudpartij'. He wrote sixteen books, the last ones at the Kaneelfabriek (Cinnamon Factory). He is currently working on 'SHHHHHHROOM a book on mushrooms and the Microdose Bible, which is an activation plan to restore your true identity coming next year. Keep in touch!