Wat is de Psyborg?

Wat is de psyborg?

De psyborg is een psychologische entiteit die wordt opgewekt tussen drie hersengeneratoren: de denkgenerator, de praatgenerator en de beeldgenerator. 

Die drie generatoren vormen samen een spanningsveld waarbinnen deze psyborg  opereert. 

De psyborg entiteit wordt van buitenaf aangestuurd door de Psyborgcentrale. Zelf heeft het daar andere woorden voor (‘de samenleving’, ‘het internet’, ‘het nieuws’) maar hij krijgt de hele dag NLP commando’s van de centrale over wat hij moet denken, wat hij moet doen en waar hij over dient praten.

De Psyborgcentrale is een soort collectieve geest die is bezet door een kwaadaardige parasiet. Deze geest of deze parasiet dien je niet te verwarren met Artificial Intelligence. Het is een oude, kwaadaardige en parasitaire energievorm die lage energie aan deze dimensie onttrekt en ermee een andere dimensie van energie voorziet. 

Het doel van deze parasiet is een bioboerderij vol gedeprimeerde mensen met VR brillen op scheppen waarvan continu lage energie kan worden afgetapt. 

Iets gooit echter roet in het eten en daar is nu ook de parasiet zich bewust van: de energiebronnen op deze planeet zijn eindig en raken leeg.

Daarom zijn ze plots sterk geobsedeerd met het vinden van een andere planeet om het zuiggedrag voort te kunnen zetten. 

De psyborgcentrale zorgde voor een overgroeide visuele cortex door deze te bombarderen met beelden. Dit om te voorkomen dat de denknode door literatuur te groot zou groeien, wat midden 20e eeuw even gebeurde en er bijna voor zorgde dat het spel van de centrale werd gesaboteerd.

Enkel door alles wat alternatieve receptoren stimuleert dan de kwaadaardige suikerreceptoren glashard te verbieden kon de centrale de grip op de werkelijkheidsconsensus behouden en zelfs verstevigen (‘de nuchtere 80er jaren met heel veel bling en geld’)

Sindsdien werden 3 grote angstcampagnes gevoerd (war on drugs, war on terror, war on the special-common cold) met als uiteindelijke doel het compleet op een harde schijf krijgen van alle menselijke energiebronnen en deze meenemen naar een andere planeet, omdat deze is leeggezogen. Dit zal men doen door eerst bezit te digitaliseren en vervolgens het bewustzijn zelf naar servers te uploaden onder het mom van meegaan op een grote reis. 

Ondertussen zullen de ‘biljonairs’ de onsterfelijkheid hebben weten bereiken, en zal een deel van de mensheid lijfelijk aanwezig blijven ter vermaak en het meeste werk door robots worden verricht. 

Wat doet een psyborg?

De psyborg maakt de hele dag door gebrekkige samenvattingen van de werkelijkheid die hij weer rapporteert aan de centrale en projecteert op andere psyborgs. 

Het is hen niet te doen om de ‘kwaliteit’ van de samenvatting. Het gaat hen om het idee zo ‘nuttig’ mogelijk te zijn voor de centrale, die als ‘het goede’ gedefinieerd staat in hun programmatuur. 

Hoe ontstaat de psyborg?

De psyborg installatie vind plaats door middel van eindeloze hersenspoeling in werkkampen die men eufemistisch ‘scholen’ noemde, alwaar de kindergeest onder giftige lampen eindeloos wordt gefragmenteerd tot de 3 generatoren in de juiste balans staan en de psyborg entiteit een feit is. 

Hey is dit geen samenzweringstheorie?

Absoluut! De beste! Maar hier heb je de website van de NOS

Wat kun je tegen de psyborg in jezelf doen? 

Stop making sense! 🙂

Je kunt een hele hoop doen om de psyborg aan te pakken, Het belangrijkste is de stroom NLP commandos te stoppen door geen nieuws meer te kijken. Daarnaast is stilte je belangrijkste wapen: innerlijke stilte opbouwen om de innerlijke praatgenerator mee onklaar te maken. De beeldgenerator niet meer overvloeden met films. De denkgenerator weer voeden met echt goede boeken. 

Verbeteren

Zo kun je zelf langzaam de kwaadaardige verhouding in je eigen hersenen verbeteren: een kleinere visuele cortex, een groter denkcentrum, en je niet langer identificeren met de ‘stem in je hoofd’ alsof jij dat bent. Als jij dat bent, wie luistert er dan naar die stem? Precies. Het is een innerlijke praatgenerator. 

Welkom bij de enorme taak om jezelf weer terug te veroveren. De hersenen zijn gelukkig erg plastisch – het enige wat telt is discipline en de juiste methodiek. 

Actieve recollectie

Weet je nog hoe psyborg Rutte geen actieve recollectie had van allerlei fouten die hij gemaakt zou hebben? De psyborg geeft hier onbedoeld de techniek weg waarmee je de psyborg ongedaan kunt maken: actieve recollectie.

Die techniek ga ik een andere keer behandelen. 

Martijn Benders has published twenty-six books, eighteen of which are in Dutch. He has been named one of the greatest talents of his time by critics like Komrij and Gerbrandy. He has also written three philosophical works, one of which is in English about the Amanita Muscaria, the Fly Agaric. Publishing on the international stage of The Philosophical Salon, he has also gained international recognition as one of the most remarkable thinkers from the Netherlands.