Wat is scherpte?

Wat is scherpte?

Ene ‘Robert Krudzlo’ reageert op Neerlandistiek.nl, de site waar ze niet zonder me kunnen want die saaie stukjes van Dera wordt natuurlijk niemand vrolijk van. Er moet reuring, anders lijkt het doods, hop Benders moet terug. En dus ‘provoceren’ we even, want de leraar maatschappijleer uithangen is toch saaier dan verwacht.

Goed, die Krudzlo vond dat mijn reactie bondiger moest. Bij deze dan:

  1. Joosten lijkt te beargumenteren dat ik omdat ik geld krijg van het letterenfonds ik geen kritiek meer op datzelfde fonds mag hebben.

    (Dit is een onder christenen gangbaar gedragsmodel: zwijggeld van het systeem, doen wat je wordt opgedragen, etc. Als schrijver kan ik er niets mee. Ik hoef helemaal niet te zwijgen over het systeem, en dat het systeem me geld gaf is voor mij geen enkele reden probleempunten niet aan te snijden, sterker nog ik voel mij daardoor eerder verplicht dingen die ik als onrechtvaardig zie aan te snijden. Ik hou niet zo van het zwijggeldmodel dat deze leraar voorstaat. Joosten gaat niet in op de inhoud van mijn argumenten maar probeert me weg te zetten als een ‘hypocriet’, terwijl ik juist zijn zwijgmodel het hypocriete model zou vinden)

     

  2. Joosten beweert dat ik spellingsfouten als politiek instrument gebruik in mijn boek – voor die theorie valt wat te zeggen. Maar als dat zo is kun je niet dezelfde spellingsfouten opvoeren als argument waarom het boek niet zou deugen. Het is het een of het ander: OF iemand gebruikt de spelfout als politiek instrument OF het is iemand die graag in dat verkrampte dopaminesysteem van vinkjes wil opereren en er op af te rekenen valt. Dat ik Heuroclietoes schrijf of Herrenklittus – Joosten demonstreert feilloos dat mijn boek het bij het rechte einde heeft.

Tergend saaie, politiek correcte teksten zonder rode vinkjes, dat is wat er overblijft van de literatuur als we deze mensen de teugels geven.

Die vinkjes spelen in onze samenleving een enorme rol. Wel of niet gevaccineerd. Carlos Castaneda was ‘geen echte wetenschapper’.

Hoe komt het dat de boel zo door en door treurig rond correctheid en goedkeuring begon draaien? Waarom poogt de hele wereld nu een virus dat al overal zit middels denkbeeldige landgrenzen te bedwingen? Waarom moeten we mondkapjes op die aantoonbaar de gezondheid schade berokkenen?

De waarheid is dat het een kweekprogramma is, dat middels dopamine (angst voor fout gedrag) een volgzaam, lijdzaam menstype kweekt. Niet de ‘mondige burgers’ dus waar Joosten zo prat op gaat. In werkelijkheid houdt deze man helemaal niet van ‘mondige burgers’, die bestaan slechts zodat hij de leraar maatschappijleer kan spelen tegenover een groep jonge mensen die allemaal niet aan de ‘strenge spellingseisen’ voldoen waar hij online nooit enige bezieling voor lijkt hebben wanneer het over collega’s gaat. Maar dat zijn dat ook ‘de goeden’, de mensen die het kweekprogramma draaiend weten houden, helden zijn het, zo fluistert men in de wandelgangen, en die hoeven natuurlijk niet aan de strenge eisen van Joosten te voldoen, zijn studenten ook niet want maatschappijleer is leuker, en wat blijft er dan over? Ah natuurlijk. De scherpte! De polemiek! De schrijver deugt niet, maar voor de leraartjes gelden andere normen. Die mogen ongebreideld online stukken vol spelfouten posten, want die hebben geen voorbeeldfunctie. Tja. Scherpte!

Via een Netflix documentaire zag ik laatst dat Leonard Cohen zo’n beetje de Koning van de LSD genoemd moet worden. Hij verkeerde bijna permanent in ‘The Zone’, zoals hij dat zelf noemde. Ik hoor dat in zijn liedjes terug. Ik ken namelijk de echte scherpte, die schuilt in deze wonderbaarlijke uit paddenstoelen gewonnen substantie.

Wil je dus niet gevangen raken in het soort ‘scherpte’ waarin deze leraar de hele dag slaperig zit te sausen (Overigens, 80% van zijn postje bestaat uit leugens) lees dan mijn filosofieboek en leer hoe er andere wegen zijn naar de helderheid dan de Weg via Jezus, Dera en Joosten…en besef dat midden vorige eeuw iets door wist te breken wat dit soort jezusfans koste wat kost de mond willen snoeren. Echte helderheid, ware scherpte.

Goed, weer een stukje entertainment ten beste dus, van de paganist die als een gek en een barbaar door deze jezusvrienden moet worden weggezet. Stel je immers eens voor dat er een andere wereld bestaat, eentje waar de pastoortjes het niet meer voor het zeggen hebben!

En kijk hieronder eens: hoewel ik nauwelijks tijd in dit blog steek toch een 50 mensen die zo’n stuk komen lezen. Dat is denk ik ongeveer het dubbele van wat die saaie site neerlandistiek met zijn 30 medewerkers de hele dag trekt. Er is niets te beleven, en dat is wat je krijgt als je de verkeerde mensen aan het roer zet. 

Inmiddels heeft de uitgever, Ruud Poppelaars, ook een reactie geschreven:

Jos Joosten, je maakt je nogal druk om die 15K die Benders zo nu en dan toucheert. Geld waar hij als schrijver recht op heeft, anders zou het hem niet toegekend worden. En niemand kan ontkennen dat hij voor die luttele 15K bergen werk verzet. Als je het omrekent naar tijd komt die jongen uit op een uurloon van twee euro per uur bruto.
 
Over geld gesproken. In het jaarverslag van jouw universiteit staat vermeld dat de faculteit in 2020 3,4 miljoen euro minder aan reis- en verblijfkosten heeft uitgegeven. Als belastingbetaler vraag ik me dan af waar gaan die snoepreisjes normaliter heen. Ik lees ook dat jullie alle leesboeken die jullie voor jezelf kopen rechtstreeks van het resultaat mogen afboeken. Tja zo hou als hoogleraar je privé vermogen mooi in stand. Wat kost de maatschappij zo‘n hoogleraarschap. Wie betaalde uiteindelijk jouw studie Jos? Jouw huidig loon ligt factor 3 hoger dan dat van een huisarts. En dan nog meen jij er mee te zitten dat je je moeder een keer naar een priklocatie moest rijden; en dat je er ook mee zit dat nota bene jij een belletje moest plegen om een afspraak voor haar te maken.
 
Buiten het feit dat jouw loon factor 3 hoger ligt dan bij een huisarts, brengt dat ook hogere pensioenkosten met zich mee. Het is alweer de belastingbetaler Jos die dat voor jou financiert.
 
Die 15K van Benders per jaar Jos, dat soupeer jij met al je emolumenten om factor 2 per maand op. Dat is wat ik ervan denk. Zou het daarbij toeval zijn dat het woord professor voorkomt uit het Latijn, te weten: ‘profiteri’.
 

Ruud Poppelaars
 

(Hoeveel reizende hoogleraren heeft zo’n uni eigenlijk? 3.4 miljoen dat is bij 120 leraren 34000 euro reisjes per leraar.)
 
Maar goed, terug naar de vraag die ik in de header stelde. Wat is scherpte eigenlijk precies? 
 
Persoonlijk heb ik na een leven lang experimenteren de mening dat het een combinatie is van puurheid, aandacht en het activeren van de juiste receptor-netwerken, die als een conductor werken voor die eerste twee. 
 
Ik schrijf nu een boek over de Amanita Muscaria. Dat wordt tevens het eerste deel van mijn Microdose Bijbel. Ik ben er namelijk van overtuigd dat juist de Muscaria een oud netwerk activeert dat de gebruiker een behoorlijke edge geeft in zijn focus, om het maar even met een modern anglicisme uit te drukken. Tot scherpte komen doe je onder andere met behulp van paddenstoelen en planten. Get high on your own supply, but have a little help from our friends. 

Nobelpreis für Deutschland

Treffpunkt feiner Geiste

M.H.H. Benders ist ein anerkannter Dichter seiner Generation, ein Schüler der universellen Myzelien, Amanita Sage und Mykophilosoph. Er hat siebenundzwanzig Bücher geschrieben, die letzten in der Kaneelfabriek.

Momentan arbeitet er an dem zweiten Band der SHHHHHHROOM-Reihe, Bücher über Pilze, und der Microdose Bible, einem Aktivierungsplan zur Wiederherstellung Ihrer wahren Identität, der nächstes Jahr erscheinen soll. Bleiben Sie dran!

Aber das Große Ziel von Benders ist es, in Deutschland Erfolg zu haben. Er hat die Dynamik und Vielfalt der deutschen literarischen Szene erkannt und ist bereit, sich darauf einzulassen und seinen Beitrag zu leisten. Mit seinem einzigartigen literarischen Stil und seiner unermüdlichen Arbeitsmoral ist er entschlossen, ein neues Kapitel in der deutschen Literaturgeschichte zu schreiben.

Bücher

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

“‘Waarover de Piranha droomt in de Limonadesloot’ stands as a philosophical exploration into the human faculty of imagination. It probes the intriguing notion that imagination, rather than offering solutions to our problems, might in fact be their origin. This thought-provoking work is set to be available in English and German by the close of 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn