Martinus

Wij werden vergast op het verguisde

Posted on

Laatst had ik het al over de rampzalige effecten die het stadsdichterschap hebben op het publieke beeld van de poëzie. Rijmpjesbakkers en godvergeten amateurs worden op een voetstuk geplaatst om op middeleeuws aandoende wijze de poëzie belachelijk te maken, nooit ging het aanzien van de poëzie sneller te gronde, zelfs Kopland, Vinkenoog en Campert kregen […]

Martinus

Brouwers als Christus en de duim van Berryman

Posted on

Wij leven in de nachtmerrie van elke schrijver – een land waar iedereen schrijft en niemand leest. Het land waar het verschil tussen verguisd en populair 100 volgelingen is op facebook. Je zou denken dat het leven in zo’n nachtmerrie voordelen kan bieden. De absolute eenzaamheid van het niet-gelezen-worden zou je als schrijver bijvoorbeeld tot […]

Martinus

Een klein polemisch intermezzo

Posted on

Op facebook dienen zich twee heerschappen aan, die mij verwijten Nijhoff niet correct te duiden. Zo zou bijvoorbeeld ‘ik liep wat met haar op’ niet op een geslachtsziekte wijzen maar simpelweg om een wat oubollige manier om uit te drukken dat je met iemand een tijdje samen loopt. Mijne Heren, wilt u nu daadwerkelijk het […]

Martinus

Over wenselijke schrijvers en hun wenselijke boeken

Posted on

Voorafgaand: hoe de taal bij Nijhoff wanneer die vrouwen beschrijft altijd agrarisch wordt, de vrouw is koe of geslachtsziekte.  Dat deze notoire seksist in het midden van de vorige eeuw tot poëtisch boegbeeld werd verheven komt niet omdat er geen dichters waren die wel progressief met poëzie en de maatschappij omgingen, maar omdat politieke wenselijkheid […]

Martinus

Mijnheertje Nijhoff liep een vrouw op.

Posted on

Hoe komt het eigenlijk dat Vasalis mij zoveel dierbaarder is dan Nijhoff? Misschien ligt het ook ietwat aan de rol die beiden speelden in het literaire landschap – Vasalis bedeesd, teruggetrokken, mijdend. Nijhoff opdringerig, vanuit het centrum van de macht, canoniserend. Dat laatste is eigenlijk gedrag dat je zelfs niet zou pruimen van iemand die […]

Martinus

Waar was jij, toen het CPNB werd beklad in 2018?

Posted on

Waar was jij, toen het CPNB werd beklad in 2018? Thuis. Ik had net op facebook gepost dat ik Tonnus Oosterhoff  serieuzer zou kunnen nemen als hij eens wat meer in de openbare ruimte kletst in plaats van in zijn boeken. Zijn idee dat je beter een kaft rond al je chatboxen kunt knopen en […]

Martinus

Lauwtloos tegen de ontlezing: de mannelijke idylle

Posted on

Vooraf: Nijhoff schreef een gedicht over een bijzonder lelijke brug, de brug in Bommel, die hij nooit had gezien maar in zijn hoofd als een idyllisch plaatje afschilderde. Misschien kunnen we deze neiging alles tot een idylle te ‘verheffen’ als een wat meer mannelijke karaktertrek zien? Want waarom koos Nijhoff deze brug, was daar een […]

Martinus

Lauwtloos tegen de ontlezing (10) – Waarom het CPNB gelijk heeft

Posted on

Voorheen: hoe het vrouwbeeld bij zowel Nijhoff als Vasalis op dierlijke leest werd gestoeld, de koe versus de pelicaan, het agrarische versus de alchemie.  En hoe ‘De Moeder De Vrouw’ het ultieme voorbeeld is van een henkkrolletje – op mijn voorgaande vraag hoe dit gedicht in de canon wist belanden bestaat namelijk een heel eenvoudig […]

Martinus

Kunst & het Kwaad

Posted on

KUNST EN HET KWAAD HOLLAND FESTIVAL / DE GIDS Levert het kwaad betere kunst op? Zoeken kunstenaars bewust morele grenzen op om erachter te komen wie de mens ten diepste is? Literair tijdschrift De Gids organiseert in het festivalcentrum, naar aanleiding van de voorstelling Gesualdo van De Warme Winkel en het Nederlands Kamerkoor een programma over de […]

De Bollenstreekgids

Moby Dick in Noordwijk

Posted on

Er is iets aan een boekantiquariaat als Moby Dick – hier schrijft men nog de prijs met potlood achterin het boek, in plaats van met zo’n vies stipt wit plakkertje. Hier vind je de chaos nog in zijn meest zuivere vorm, opgestapeld tot aan het plafond in kleurrijke aardlagen van zeldzame kennis, kennis die voor […]