Excuses voor 50 jaar kijkcijferslavernij

Geachte Heer Rutte, Wat fijn dat u eindelijk excuses heeft aangeboden voor iets verderfelijks dat in de 16e eeuw heeft plaatsgevonden. Laat ik allereerst voorop stellen dat ik geen tegenstander ben van zulke excuses: slavernij is verschrikkelijk en verwerpelijk, en dat het 400 jaar heeft mogen duren voor er excuses kwamen word je als mens…

Read More

Why the reptilian narrative is useless.

Since I am awake so early then, let me write a bit about Gnostic and Toltec perspectives and why they are not to be confused with a paranoid worldview. To give the core argument right away: in the Toltec worldview, the ‘reptile’ is never ‘the other’ and the same goes for the Gnostic worldview. So…

Read More

Reptiliaanse woke-inclusiviteit

Laat ik dan omdat ik zo vroeg wakker ben even het een en ander schrijven over gnostische en tolteekse perspectieven en waarom die niet te verwarren zijn met een paranoïde wereldbeeld. Om meteen het kernargument te geven: in het Tolteekse wereldbeeld is het ‘reptiel’ nooit ‘de ander’ en dat gaat ook op voor het Gnostische…

Read More

Kantjeslopers die puntjes scoren op de karigmeter

Ik slaap de laatste dagen slecht. Schrijven helpt, eigenlijk is schrijven het meest therapeutische instrument van de mens. Het behoeft geen toelichting dat 2022 een bijzonder lastig jaar voor me was. Mijn hele familie stierf, op mijn moeder na, hoewel je het kunt hebben over in hoeverre de limbo van de dementie nog menswaardig leven…

Read More

Halsoverkop

Halsoverkop uit Galicië terug moeten rijden naar Mierlo: zaterdag overleed mijn vader, luttele minuten nadat hij me een appje had gestuurd. We waren van plan geweest de hele winter in Galicië te blijven, maar het mocht niet zo zijn. Mijn vader heeft ongeveer een week voor zijn hartstilstand zowel covid boosters als griepspuit gehaald, dit…

Read More

Open brief aan Pieter Klok

Beste Pieter, Morgen is het dan zover. De grote onthullingen over het Grote Föhnmonster welke afgelopen 5 jaar in jullie krant tiranniek tekeer ging als die bewonderingswaardige man die toch echt een autoriteit was op literair vlak. We hoeven er geen doekjes om te winden, jij en ik weten waar deze ‘inschattingsfout’ origineert. Bij de…

Read More