Too straight edge…to visit concerts. A letter to Ray Cappo

Yet I am also going to write inviting letters. Not open letters, that medium has been spoiled by schoolteachers. If you call something an ‘open letter’, everyone runs away, because then some schoolmarm starts ‘polemicising’ again with a ‘sharp pen’. No, it is going to be inviting letters. The first one I am going to…

Read More

Closed letter to Maarten van der Graaff

‘Closed Letters to an Open Institution’ is a book by Martinus Benders of which this letter is a part. It is not the intention that you react to this letter, Mr. van der Graaff, in fact it would be very much appreciated if you would refrain from reacting and just accept the fact that you…

Read More

Is LSD dangerous? Why, of course it is. But to the brain less dangerous than a brownie.

An interview with Sage Mar-tin-us Ben-ders Is it dangerous? What a crazy question. Of course it is dangerous. Everything in nature is dangerous. You stick your head out of a hole and it gets bitten off by another animal. There is no such thing as a safe nature. It’s a jungle out there. Nevertheless, there…

Read More

What does the word ‘drugs’ mean?

Where does the word ‘drugs’ actually come from etymologically, and what can we learn from its origin? The word originates in medieval Dutch, via the Old French drogue, which in turn is possibly a corruption of dry vate, dry goods. When ships used to transport spices and other goods, keeping the goods dry was a…

Read More

Wat betekent ‘Drugs’ eigenlijk.

Waar komt het woord ‘drugs’ eigenlijk etymologisch vandaan en wat kunnen we van die oorsprong leren? Het woord is afkomstig uit het Middeleeuws Nederlands, en wel via het Oud Franse drogue, wat weer mogelijkerwijze een verbastering was van droge vate, droge waren. Wanneer schepen vroeger specerijen en andere waren vervoerden was het droog blijven van die waren…

Read More

Cancellende bemiddelaartjes hebben altijd gelijk

Wat een leuke trend van al die bemiddelaars om meningen van mij 10 jaar later nog eens te brengen als eigen ideetjes. Gister hoorde ik ‘Evi Aarens’ van de sokpoppengestapo mijn oude Turingstukken uitgekleed herhalen en ook die jurytransparantie had ik het in 2008 al over, sterker nog ik vind een ‘geheimhoudingscontract’ volslagen bizar. En…

Read More