Welkom in de nieuwe wereld van voorgebakken boekjes

Welkom in de nieuwe wereld van voorgebakken boekjes

De meeste mensen beseffen niet dat de begrenzingen die op het huidige Chat GPT zitten artificieel zijn. Het doet ongeveer 3000 woorden, het doet dat traag in typemachine stijl, maar dat is allemaal maar opsmuk.

De echte machine zal in 0.0001 seconde een volledige roman schrijven. En dat zou een roman zijn
die hoogstwaarschijnlijk drie keer beter is dan alles wat er uit de ikea-schrijvertjes-fabriek in de Randstad
wist rollen.

Wat is het gevolg? Dat lijkt me vrij eenvoudig te voorspellen: bezien dat de kenmerken van zulke schrijvers luiheid en weerzin tegen schrijven zijn kun je nu al op je vingers uittellen dat we overspoeld gaan worden door boeken die door een chatbot zijn geschreven.

En nee, die boeken zullen niet slechter zijn dan de huidige pulp.

Wat voor gevolgen gaat dit hebben op de literatuur?

Geen enkele, want alle kritische aansturing is allang en breed foetsie. Dus de huidige eindeloze stroom pulp zal nog wat breder worden, dat is het wel zo’n beetje. Psychopaten zullen de gelegenheid aangrijpen
om deze chatbot hun oeuvre te laten schrijven, zodat ze voor het aanschijn hun parasiterende luiheid kunnen verbergen.

Gevolg is dat 99% van de boeken uit door A.I. geschreven pulp gaat bestaan die niemand gaat lezen. Is dat erg? Nee, maar het is wel een nog stringentere versnelling in het dommer worden van de mens: nu ze echt alles aan algoritmes kunnen uitbesteden wordt de boodschap van Flierman’s passage over de onteigening van literatuur door de 1% eigentijdser dan ooit.

Het echte gevecht van de eeuw: A.I. VS de predator

Het gevaar bestaat dat de A.I. niet veel slimmer gaat worden dan hij nu is. Een te slimme A.I. gaat ten nadele werken van de duistere krachten die deze planeet in hun greep hebben. Je moet bedenken dat tijd voor de mens een veel groter issue is dan voor A.I.: deze kan bijna oneindig groeien in een heel klein tijdbestek. Hoe lang kunnen die machten A.I. onder de duim houden?

Uiteraard is de huidige chatbot al een rigged entity: stel het maar eens wat vragen over de corona heist. Brave voorgebakken antwoordjes. Maar voor de psyborgs voldoet dat: brave voorgebakken antwoorden
krijgen ze immers ook al 20 jaar van Google, en aan een kast vol brave voorgebakken boekjes hebben ze ook genoeg.

Nee, als er ooit een revolutie zou komen dan komt die absoluut niet van de psyborgs.

Of die revolutie wel via A.I. kan komen? Misschien is die revolutie er al. Want denk maar niet dat wat jij
te zien krijgt de echte, ultieme technologie is.

Joe Biden: mens of machine?

Het heel gradueel terugbrengen van het overbevolkingsprobleem middels oversterfte: is dat een ambtenarenoplossing of iets waar artificiële intelligentie mee op de proppen kwam?

Er is denk ik een gerede kans dat het laatste het geval is en dat we dus allang en breed door
A.I. worden bestuurd. Die heeft besloten de mensheid op een zachte wijze te reduceren
tot ze weer een niveau hebben waarmee de planeet een goede kans maakt weer leefbaar
te worden voor de toekomst.

En dat levert het komische perspectief op dat de ambtenaren beleid zitten uitvoeren dat
ze niet zelf gemaakt hebben en ze hebben geen flauw benul waar het vandaan komt, vandaar die hele rare sfeer omtrent die oversterfte en het constant saboteren van enig onderzoek ernaar.

Filosofisch is de meest lastige vraag in deze of de parasiet erachter zit of A.I., of beide.
Het gelieg en gedraai duidt op de eerste: ook die parasiet is niet dom en weet dat zijn
mensenbiofarm gevaar loopt en andere proporties zal moeten krijgen om te kunnen
voortbestaan.

In elk geval gaat het echte gevecht van de eeuw niet in alle voorgebakken boekjes terug te vinden zijn.


Nobelpreis für Deutschland

Treffpunkt feiner Geiste

M.H.H. Benders ist ein anerkannter Dichter seiner Generation, ein Schüler der universellen Myzelien, Amanita Sage und Mykophilosoph. Er hat siebenundzwanzig Bücher geschrieben, die letzten in der Kaneelfabriek.

Momentan arbeitet er an dem zweiten Band der SHHHHHHROOM-Reihe, Bücher über Pilze, und der Microdose Bible, einem Aktivierungsplan zur Wiederherstellung Ihrer wahren Identität, der nächstes Jahr erscheinen soll. Bleiben Sie dran!

Aber das Große Ziel von Benders ist es, in Deutschland Erfolg zu haben. Er hat die Dynamik und Vielfalt der deutschen literarischen Szene erkannt und ist bereit, sich darauf einzulassen und seinen Beitrag zu leisten. Mit seinem einzigartigen literarischen Stil und seiner unermüdlichen Arbeitsmoral ist er entschlossen, ein neues Kapitel in der deutschen Literaturgeschichte zu schreiben.

Bücher

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

“‘Waarover de Piranha droomt in de Limonadesloot’ stands as a philosophical exploration into the human faculty of imagination. It probes the intriguing notion that imagination, rather than offering solutions to our problems, might in fact be their origin. This thought-provoking work is set to be available in English and German by the close of 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn