Wetenschappelijke principes

Wetenschappelijke principes

Een ander slachtoffer van ons schoolsysteem was mijn moeder, die gedwongen werd huishoudschool te doen omdat ze een vrouw was. Dat was indertijd nog ‘gebruikelijk’ en de overheid faciliteerde dat en sponsorde zulke gebruiken en het resultaat was dat mijn moeder haar hele leven met een frustratie te kampen had die ze weer op mij afreageerde.

Weer een ander slachtoffer van ons schoolsysteem was mijn zus, die wegens haar anders-zijn zo godsgruwelijk werd gepest op school dat het niet duidelijk is of de zware asperger die ze nu heeft wel helemaal natuurlijk tot stand kwam.

Kortom, het schoolsysteem heeft mijn hele familie verneukt. Niet zo gek dus dat ik het niet zo’n heel prettig idee vind om de overheid middels scholen de literatuur te laten aansturen. Maar het is niet enkel mijn persoonlijke ervaring die de klok slaat – in de piranha geef ik meer argumenten waarom het een vreselijk slecht idee is de literatuur aan te laten sturen door het onderwijs – dat is namelijk wezenlijk een concurrent van het onderwijs. Het idee achter literatuur is dat om het even wie, die om het even in welke maatschappelijke positie verkeert een kans heeft om puur middels zijn intelligentie deel te gaan uitmaken van de opperste echelons. Die route saboteer je door ook daar de slechte onderwijzers die altijd ruim in de meerderheid verkeren de touwtjes in handen te geven.

In werkelijkheid zijn scholen hersenspoelcentra, waar je twintig jaar lang zonder enige vrije keuze wordt onderworpen aan de mishandeling van je eigen hersenen. Die zijn van oorsprong een soort magische quantumcomputer een fantastisch apparaat dat in staat is meerdere dimensies waar te nemen en door meerdere dimensies te reizen. Frituur dat apparaat echter 20 jaar in tl licht, torpedeer het met vakjes, zet het in een lokaal met mensen met wie het niets gemeen heeft, alles moet 1 pot nat en onderwerp iedereen aan groepsdynamiek en tegen de tijd dat het kind begint puberen gooi je (predator) zijn hele netwerk overhoop en zet je het in een vreemde omgeving, met als resultaat een gigantische hoop stress die allerlei problemen veroorzaakt, en dan sta je als predator klaar om ze te ‘helpen’ met het hokje van een identiteit: je bent een schizofreen, je bent een ADHDer, je bent depressief! En hup, je kunt je drugs weer kwijt.

Dit systeem zit verknoopt met het slavendrijverssysteem dat via de Romeinen en de Kerk Europa wist veroveren en men doet natuurlijk ten alle tijden alsof er ‘geen alternatief is’. Maar die alternatieven zijn er juist wel, ten overvloede zelfs. Jezelf onderwijzen tot intelligentia gaat het best door het wonderlijk proces van afgifte – intelligentie is op de een of andere manier besmettelijk, mits je dat middels boeken tot je neemt. De zelfstuderende klerk was altijd al de basis
van alle beschaving, niet de ‘school’.

Daarnaast had zo goed als elke cultuur in Europa inwijdingsrituelen om de jongeren wijs te maken in de echte wereld. Dat waren niet de ‘inwijdingsrituelen’ die de predator heeft nageaapt tot sadistisch gedoe (zoals Veer het zegt, die heeft in Leiden gestudeerd, en die sadistische studentengemeenschappen maken de kern uit van het systeem, wil je succes hebben dan moet je door trauma worden gebonden, je moet chantabel worden, etc etc) – nee, de echte inwijdingsrituelen maakten gebruik van teacher plants en paddenstoelen om de opgroeiende jongere in contact te brengen met de echte onderwijzer in een mensenleven: de natuur.

Het huidige systeem is zowel ziek als ver heen. De wijze paddenstoelen in het bos werden zelfs officieel verboden. Waar kennen we het RIVM ook alweer van? Oh ja, dat is die club die afgelopen 50 jaar de regering wijsmaakte dat voor psychedelische stoffen geen enkele medische toepassing te verzinnen valt, dit in weerspraak van alle wetenschappelijk onderzoek. Want alleen dan mag iets op de verboden lijst worden gezet. Mag ik dan niet zo’n heel hoge pet op hebben van de wetenschappelijke principes achter deze ambtenarenclub?

In onderstaand filmpje kun je heel goed zien wat het daadwerkelijke effect van LSD is. Het haalt je conditionering weg. Plots besef je dat je helemaal niet een ‘militair’ bent met een ‘maatschappelijke plicht’ en dat je volstrekt hilarisch bezig bent – de predator zou zeggen, je wordt gek. Maar wij zeggen: je verliest je conditionering. Dat is een wereld van verschil qua visie.

 

Een van de schaarse plekken die ik nog online lees is the Philosophical Salon, een plek waar wel nog echte denkers bijeen komen. Dit belangrijke stuk van Alex Janda gaat over de situatie in Duistland, waar ziekenhuizen om subsidie te kunnen krijgen een bezetting van 75% IC bedden moeten simuleren, met alle gevolgen van dien:

Lees het artikel van Alex Janda

Wat mij in het artikel het meest trof is het geciteerde stuk van Freud:

Our interest is most particularly engaged by the mental state of expectation, which puts in motion a number of mental forces that have the greatest influence on the onset and cure of physical diseases. Fearful expectation is certainly not without its effect on the result. It would be of importance to know with certainty whether it has as great a bearing as is supposed on falling ill; for instance, whether it is true that during an epidemic those who are afraid of contracting the illness are in the greatest danger. The contrary state of mind, in which expectation is coloured by hope and faith, is an effective force with which we have to reckon, strictly speaking, in all our attempts at treatment and cure. We could not otherwise account for the peculiar results which we find produced by medicaments and therapeutic procedures.

Verwachtingen als een soort kooi, met als insteek dat ze een soort zelfvervullende profetie worden. Het conditioneren van zulke verwachtingen wordt vervolgens het voornaamste politieke politieke propagandamiddel. Laat genoeg mensen iets verwachten en de kracht van die verwachtingen is zo sterk dat het individu geen keuze heeft dan het te volgen.

Het is het geheim van de hypnose. Overigens is Duitsland ook het land dat het meeste geld verdient aan medicijnen. Het BNP van Duitsland is goeddeels van die industrie afhankelijk. Ze een leidende rol geven is in dit geval dus overduidelijk een geval van de kat op het spek binden.

Nobelpreis für Deutschland

Treffpunkt feiner Geiste

M.H.H. Benders ist ein anerkannter Dichter seiner Generation, ein Schüler der universellen Myzelien, Amanita Sage und Mykophilosoph. Er hat siebenundzwanzig Bücher geschrieben, die letzten in der Kaneelfabriek.

Momentan arbeitet er an dem zweiten Band der SHHHHHHROOM-Reihe, Bücher über Pilze, und der Microdose Bible, einem Aktivierungsplan zur Wiederherstellung Ihrer wahren Identität, der nächstes Jahr erscheinen soll. Bleiben Sie dran!

Aber das Große Ziel von Benders ist es, in Deutschland Erfolg zu haben. Er hat die Dynamik und Vielfalt der deutschen literarischen Szene erkannt und ist bereit, sich darauf einzulassen und seinen Beitrag zu leisten. Mit seinem einzigartigen literarischen Stil und seiner unermüdlichen Arbeitsmoral ist er entschlossen, ein neues Kapitel in der deutschen Literaturgeschichte zu schreiben.

Bücher

“Amanita Muscaria – The Book of the Empress” is an exceptional work that establishes a benchmark in the realm of mycophilosophy. While one could perhaps categorize the book within the domain of Art History, such a classification would fail to do justice to its true essence. Primarily, this captivating text explores the evolution of humankind, making it a standout in its field.

Amanita Muscaria – The Book of the Empress – De Kaneelfabriek, 2023

“‘Waarover de Piranha droomt in de Limonadesloot’ stands as a philosophical exploration into the human faculty of imagination. It probes the intriguing notion that imagination, rather than offering solutions to our problems, might in fact be their origin. This thought-provoking work is set to be available in English and German by the close of 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn