Och weet u, mijnheer Dera

Och, weet u, Mijnheer Dera, ik denk persoonlijk dat Dhr Oosterhuis (De Grote Poezieprijs, Poezie op School) minzaam zal glimlachen na deze bekentenis dat u ooit rebels met een ongestreken broek op uw communie bent verschenen. Maar vertel eens, waarom krijg ik van uw leermeester geen antwoord op mijn vraag? Het is toch echt een heel eenvoudige vraag: waarom zijn jullie zo geobsedeerd met mijn spelling, maar plaatsen jullie je stukken bij Marc van Oostendorp die de ene spelfout na de andere mag maken in jullie eigen blad? Wat is precies de logica? Uw leermeester doet het voorkomen dat ik een soort ‘stalker’ zou zijn omdat ik hem in 15 jaar tijd welgeteld 1 mailtje en 1 chatberichtje stuurde, een mailberichtje dat hij letterlijk citeert. Maar de waarheid is dat u, zijn vazal, mij ooit lastig begon te vallen op facebook omdat ik in zo’n facebook chatvenster een DT fout gemaakt zou hebben. Ik dacht, verhip, wat krijgen we nu? Word ik net als in het boek van Witold Gombrovicz als volwassen schrijver terug de schoolbankjes in getrokken? Waarom meent deze figuur dat hij een spelfout op facebook dient verbeteren?

En u mag best van me weten, toen ik zag dat Joosten & Dera de absolute spelfoutkampioen Marc van Oostendorp inhuurden als docent – dat mij toen de schellen van de ogen vielen. Er gelden schijnbaar voor de leraren andere normen dan voor de schrijvers. Precies de dystopie dus waar mijn boek over handelt. Want de leidraad is hier geen spelling of onderwijs, welnee. Leidraad is het evangelie. Daarom heeft u recent toen u voor de zoveelste keer in de Campertprijsjury zat opnieuw aan Mischa Andriessen, met zijn bijbels goede bundel vol potjeslatijn die vreemd genoeg enkel binnen uw netwerkje waardering weet oogsten – het leitmotiv is evangelisch, en daarom krijg ik (dat noemen ze gaslighting in Woke kringen, wel een beetje beter je best doen die kringen te emuleren) – daarom krijg ik nooit antwoord op mijn toch eenvoudige vraag. De groeten aan Here Jezus!

Dit is een reactie geplaatst op Neerlandistiek

Mountains, giants and mushrooms – in this fairytale-like collection, magic whirls and swirls, yet another reality breaks through as well – the whole world turned into The Shining, and the pilgrimage to Szymborska’s grave, a simple stone in Krakow, fails at the last minute; a journey without check marks across sixteen national borders to his daughter, however, succeeds. In its combination of fairy-tale nature, historical background and eerily topical reality, this collection of poems is Benders’ best since he lost count.

 

You have no time to read this, but that is because you are no longer human. If something of the original person were still alive in you, the old mycelia of childhood, then you would learn a lot from this book, indeed, with its magical knowledge, it might become your most useful possession. A book about the human imagination, and how it managed to get into the iron grip of trans-dimensional cockroaches. Furthermore, there are also magical tips to substantially improve your life and your time acceleration, and M.H.H. Benders also makes light-hearted mincemeat of the entire Dutch literature, what more could you want!

If you don’t want to crawl around mars like a cyber insect under a scrubbed boot – which is on the agenda – then you’d do well to read this book.

The first collected work of Martinus Hendrikus Hogervorst-Benders comprises no fewer than 712 pages and weighs in at least 1.4 kilos in thin print. It is the most ambitious collection written in the last thirty years, and certainly one of the highlights of Dutch literature as a whole, in line with Snoek and van de Woestijne. Anyone with a heart for literature and who wants to read an ambitious book brimming with cast-iron poems instead of yet another typical Dutch-language ‘masterpiece’ will be delighted with the purchase of this brick.

The Microdose Bible is the worlds most comprehensive and complete oversight of mind altering substances, teacher plants and mushrooms. Dutch mycologist and philosopher M.H.H.Benders takes you on a magical journey full of wonder about what teachers nature has to offer. Includes the Psychosupersum, a guide that describes all known mental disorders and offers wisdom for their treatment. 

This book will be published end of 2022.